Начало Медицинска енциклопедия Анатомия Органи и системи Опорно-двигателна система Кости

Кости (Ossis)

Кости (Ossis) - изображение

Костите в човешкото тяло изграждат скелета - това е пасивната част на двигателния апарат. Костите се привеждат в движение от прикрепените за тях мускули.
Костите са много разнообразни по форма и вътрешно устройство. По форма те биват дълги, къси, плоски и кости с неправилна форма. Костите с определена форма имат еднакво вътрешно устройство. Срещат се два вида костно вещество - компактни и спонгиозно.
- substantia compacta: тънък слой, разположен по повърхността на костта;
- substantia spongiosa: съдържа кухини, в които е разположен червен костен мозък.
Дълги кости (тръбести) - намират се в крайниците. Изградени са от дълга средна част - диафиза и две крайни - епифизи. Между диафизата и епифизите се намира къс участък - метафиза. Когато организмът расте между метафизите и епифизите се намира метаепифизарен хрущял, за сметка на който се извършва растежа на костите на дължина. Диафизите са изградени от плътен слой компактно вещество, а във вътрешността му се намира костен мозък. Характерно за него е, че при децата е червен, а при възрастни индивиди е жълт. Израстъците на коста, за които се залавят мускули или ставни връзки се наричат апофизи.
Къси кости - това са костите на китката, задноходилните, прешленните тела и други. Повърхността им представлява тънък кортикален слой, а вътрешността - спонгиоза.
Кости с неправилна форма - намират се в областта на черепа. Някои от тях имат кухини и се отделят в отделна група - пневматизирани кости.
   За постигане на максимална здравина на костта костното вещество се отлага по силовите линии на натиска и разтягането на костта.
  При промени в натоварването и под влияние на редица фактори се променя архитектурата на костите.
При възрастния индивид костта има следния състав: мазнини - 16%, калциеви соли - 22%, белтъци - 12 %, вода - 50%. Механичните свойства на костта се определят от колагена (придава здравина) в състава й, както и от калциевите соли (придават твърдост). С възрастта съдържанието на калция намалява, което е за сметка на съдържанието на органичните вещества.
Подреждането на костните пластинки е различно в компактното и спонгиозното вещество. Основният слой се състой от остеони. Между тях се разполагат островчета от паралелно разположени пластинки или интерстициални системи.
- Периост -  periosteum, е съединителнотъканна пластинка с остеогенни функции. Покрива външната повърхност на костта. Прикрепва се към подлежащата кост чрез дебели снопчета от колагенни влакна.
- Ендост - endosteum, покрива стените на вътрешните кухини на костите и ограничава костната тъкан от костния мозък.
Остеобластите изработват органичния матрикс на коста, а остеокластите се намират в зони и участъци на разрушаване и резорбиране на хрущялна и костна тъкан.

 

3.0, 14 гласа

ПОДРАЗДЕЛИ НА Кости

ЗАБОЛЯВАНИЯ НА Кости

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС СТАТИЯТА

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

Категория