Заболявания

Последно въведени заболявания

Какво представлява разделът "Заболявания", класифициран по МКБ-10?

Разделът "Заболявания" е част от медицинската енциклопедия на Фрамар и включва подробна информация за широк спектър от болестни състояния и свързани с тях медицински процедури. Тя е организирана в съответствие със системата за кодиране на Международната класификация на болестите, 10-та ревизия (МКБ-10), което позволява по-добра подреденост, обхват и свързаност на медицинските данни.

Списъкът на заболяванията по ICD-10 (МКБ-10) се използва от лекари, медицински специалисти и здравни заведения с цел класифициране и кодиране на диагнози, симптоми и медицински процедури. Това е стандартизирана система, която е призната и се използва по целия свят, което улеснява сравняването и анализирането на медицински данни в различни страни и региони.

Във различните подраздели са включени заболявания и състояния от всички медицински специалности, като всяко заболяване е посочено със съответния код по МКБ-10. Това позволява лесна справка и класификация.

Например кодът на грипа по МКБ-10 е J11, а неинсулинозависимия диабет е с код E11. Тези кодове се използват от лекарите и лечебните заведения за точно отчитане и документиране на диагнози, поради което обхващат всички възможни медицински състояния и проблеми.

Статиите в рубриката "Заболявания" предоставят подробно описание на всяко състояние, включително неговите причини, рискови фактори, симптоми, диагностика, усложнения и лечение.

Освен честите заболявания са разгледани и по-рядко срещани медицински състояния, като редки генетични синдроми и тропически болести. Тази материали могат да бъдат особено полезна за медицинските специалисти, които се сблъскват с тези състояния рядко, но търсят информация за тях.

Разделът "Заболявания", класифициран по МКБ-10, е полезен ресурс за здравни специалисти, студенти и всеки, който иска да научи повече в областта на медицината.

© 2007 - 2024 Аптеки Фрамар. Всички права запазени! Framar.bg във Facebook