Начало Медицинска енциклопедия Лечения

ЛЕЧЕНИЯ

АКЦЕНТИ ЛЕЧЕНИЯ

АКТУАЛНИ ЛЕЧЕНИЯ

ВСИЧКИ ЛЕЧЕНИЯ

ЩО Е ТО МЕДИЦИНСКО ЛЕЧЕНИЕ?

Лекарствените средства са вещества или продукти, които се прилагат при хората за лечение, профилактика, диагностициране на заболявания, а също за възстановяване, коригиране или променяне на неговите физиологични функции.

Лекарствените вещества представляват субстанции, използвани за приготвяне на различни екстемпорални форми или за фармацевтичното промишлено производство на различни лекарствени продукти.

Лекарствените продукти са лекарства, които се предлагат в окончателна и разрешена за употреба лекарствена форма и опаковка. Общият брой на регистрираните лекарствени вещества и продукти у нас надхвърля 5000. Прилаганите лекарства имат различен произход. Около 50% от тях са получени в резултат от химическа синтеза или полусинтеза на базата на природни продукти, 25% са получени от висши растения, 12% от микроорганизми, 7% имат минерален произход и 6% от животински произход. Създаването и въвеждането на нови лекарства през два етапа – предклиничен и клиничен, които се подразделят на няколко фази.

Лекарствената терапия за разлика от други видове терапия като физиотерапия, оперативно лечение, психотерапия използва лекарсва -лекарствени средства. Нейната основа е съвременната фармакология, която изучава фармакодинамиката и фармакокинетиката на лекарствата, техните взаимодействия и нежелани реакции.