Начало Медицинска енциклопедия Лечения Изкуствен пейсмейкър Хирургично лечение

Изкуствен пейсмейкър

Изкуствен пейсмейкър - изображение

С главоломния напредък на технологията логично се наблюдава и невероятен напредък в медицината, позволяващ лечение на иначе трудно лечими (или нелечими) заболявания.

Внедряването на съвременните технологични новости, вълнуващи и изумяващи със своите миниатюрни размери и предлагащи безценна помощ в терапията на някои заболявания, се отбелязва значително подобрение в качеството и продължителността на живот на пациенти с различни заболявания, които до скоро трудно са преминавали границата от петгодишна преживяемост.

Създаването на изкуствен пейсмейкър е само един от малкото примери, доказващи изключително важното значение на технологията в медицината и позволява нормален живот на редица сърдечно болни пациенти.

Имайки предвид, че заболяванията, засягащи сърдечно-съдовата система, са едни от най-често срещаните, социалнозначими болести, поразяващи милиони хора в световен мащаб и водещи до значимо съкращаване на продължителността на живот и влошаване на качеството на живот на пациентите (необходимост от честа хоспитализация, прием на лекарства, развитие на резистентност към действието на медикаментите и необходимост от други методи на лечение), разработването на уред, повлияващ симптомите при определени сърдечни заболявания без съществени странични ефекти, представлява изключителен напредък.

Това малко по размери устройство с дълъг живот и лесна поддръжка дава нови надежди на милиони хора в света, страдащи от различни ритъмни нарушения.

Какво представлява изкуственият пейсмейкър?

Най-общо представлява уред, който отчита промените в нормалната сърдечна дейност и при необходимост генерира импулси и стимулира възбудно-проводната система, подпомагайки регулацията на сърдечния ритъм и поддържайки го в нормални граници.

Устройството се отличава с малки размери (до големината на мъжки часовник, въпреки че усилията са насочени към създаването на уреди с още по-малки и компактни размери), ниско тегло и дълъг живот на вградената в компютърния чип батерия.

Поставя се под локална анестезия (при определени състояния се поставя под обща анестезия), като хирургът прави малък разрез под ключицата за подкожно поставянето на компютърния чип, който се свързва чрез електроди директно към сърдечните структури, навигирайки се с помощта на различни образни изследвания (най-често рентгенографски).

Процедурата продължава средно между един и два часа, като крие минимални рискове от усложнения и странични ефекти. След манипулацията пациентите може да се чувстват сънливи и унесени, което се дължи на анестезиращите средства.

Животът на устройството се изчислява средно на десетина години, като през този период се препоръчват поне два пъти годишно профилактични прегледи за проследяване състоянието на пейсмейкъра.

Изхабяването на батериите се осъществява постепенно, в продължение на месеци, което лесно се установява на профилактичния преглед (с помощта на специален програматор лекарят проследява активността на пейсмейкъра) и налага смяна на устройството с ново.

Какво представлява изкуственият пейсмейкър?

Какви видове изкуствен пейсмейкър съществуват?

Разработени са различни модели устройства с цел задоволяване на потребностите на всеки отделен пациент.

В зависимост от тежестта на състоянието и алтернативните опции се различават следните два основни вида:

 • временен пейсмейкър: представлява външно устройство, като поставянето му е необходимо при остри състояния, изискващи бързо овладяване на здравословния статус на болния и липсата на алтернативни методи (приложението на лекарства невинаги води до желаните ефекти, а в ситуации на спешност може да не се постигне бързо желания ефект) или до стабилизиране на състоянието на болния и поставянето на постоянен пейсмейкър
 • постоянен, перманентен пейсмейкър: поставянето му е необходимо при липса на ефект от приложените медикаменти, липса на друга алтернатива на лечение или рискове от усложнения. След поставянето му пациентите се мониторират обикновено два пъти годишно, като се проследява състоянието на устройството и при необходимост се заменя с ново (средният живот на един пейсмейкър се изчислява на между 6 и 12 години в зависимост от вида на устройството)

По отношение на характера и необходимостта от подаване на импулси към сърдечния мускул се различават два основни типа устройства, а именно такива, които подават импулси само при наличие на абнормална дейност и такива, които постоянно подават импулси, поради силно увредена функция на възбудно-проводната система на сърцето.

Обикновено устройствата, подаващи импулси само при необходимост, се отличават с по-дълъг живот (издържат над 10 години), тъй като се активират само при регистриране на отклонения от нормалната сърдечна дейност.

Според вида на заболяването и тежестта на сърдечна увреда се различават пейсмейкъри с различен брой електроди:

 • устройства с един електрод: състоят се от компютърен чип, обикновено с големината на мъжки часовник, който е свързан с един електрод към дясната камера или дясното предсърдие
 • устройства с два електрода: свързани са с два електрода към сърдечния мускул, които осъществяват връзката между компютърния чип и дясното предсърдие и дясната камера
 • бивентрикуларни устройства: свързват се с дясното предсърдие, дясната и лява камера и се поставят обикновено при пациенти с тежка сърдечна недостатъчност и ритъмни увреди

Устройствата обикновено са с малки размери и средно тегло около 28 грама, като са в процес редица проекти за създаването на още по-компактни, ефективни и безопасни пейсмейкъри.

Кога е необходимо поставянето на пейсмейкър?

Кога (при кои заболявания и състояния) е необходимо поставяне на изкуствен пейсмейкър?

Поставянето на устройството е необходимо при липса на задоволителен ефект от приложената медикаментозна терапия (или противопоказания за приложението на определени лекарства във връзка с наличието на други подлежащи заболявания, лекарствени взаимодействия, рискове от изява на нежелани ефекти и други), в ситуация на спешност (малко лекарства са ефективни в подобни ситуации, поради което много специалисти избират поставянето на временен пейсмейкър до стабилизиране на състоянието на пациента), както и при пациенти с тежки увреждания, при които няма други алтернативи.

Изкуствен пейсмейкър се поставя при наличието най-често на различни по тежест ритъмни нарушения, протичащи със забавяне или ускоряване на сърдечния ритъм, при тежко увреждане на възбудно-проводната система на сърцето (например при сърдечна недостатъчност), при увреждания в резултат от продължителна медикаментозна терапия (атриовентрикуларен блок вследствие на дългогодишна употреба на определени лекарства, използвани в комплексното лечение на редица заболявания), както и в резултат от засягане на сърдечния мускул в хода на друго заболяване (например развитие на кардиомиопатия вследствие дългогодишна алкохолна употреба и цироза).

Най-общо поставяне на пейсмейкър е необходимо при следните заболявания:

По същество устройството не лекува основното заболяване (не премахва причините, довели до развитието на болестта), а осигурява симптоматично поддържане на основните сърдечни показатели и намалява рисковете от дългосрочни и сериозни увреждания на сърдечния мускул.

При остри състояния и скорошна изява на болестта се обсъжда поставяне първоначално на временен пейсмейкър, а след овладяването на острата фаза се преминава или към медикаментозна терапия (при достатъчно добро стабилизиране на общото състояние на болния) или към поставянето на постоянен пейсмейкър (при невъзможност за медикаментозно повлияване на състоянието му).

Какви рискове крие поставянето на изкуствен пейсмейкър?

Какви рискове крие поставянето на изкуствен пейсмейкър?

Процедурата, свързана с поставянето на пейсмейкър, като цяло се отличава с изключително нисък риск от развитие на различни по тежест усложнения (общият им брой се оценя на около един процент от всички случаи), въпреки което е необходимо да се имат предвид следните възможни нежелани ефекти, в резултат от манипулацията:

 • инфекция: макар и рядко е възможно инфектиране на мястото на поставяне на пейсмейкъра, което обикновено се дължи на пропуск в антисептичната обработка на мястото и налага отстраняване на устройството и подходяща антибиотична терапия (за намаляване на рисковете от разпространение на инфекцията)
 • алергична реакция: при незначителен процент от пациентите са възможни прояви от алергичен тип във връзка предимно с използваните анестетични средства (алергията се дължи на свръхчувствителност и реакция към използваните лекарства за анестезия, а не толкова към самото устройство). Проявите обикновено са бързопреходни и след съответното лечение преминават без остатъчни явления
 • засягане на други органи: изключително рядко е възможно засягане на сърдечния мускул или белите дробове при поставянето на електродите с развитие на перфорация на съответния орган, което налага спешна медицинска намеса до овладяване на ситуацията, като процедурата се преустановява след стабилизиране на пациента
 • парадоксални ритъмни увреждания: възможно е развитие на свързана с пейсмейкъра (пейсмейкър-медиирана) тахикардия, което се наблюдава рядко, главно при използване на по-старите модели устройства, тъй като в най-новите, въведени в практиката модели, са включени допълнителни защити в компютърната система на чипа, което предотвратява подобен риск

За намаляване на рисковете от развитие на нежелани реакции преди процедурата е необходим подробен разпит и преглед на пациента.

Необходимо е изготвяне на списък с всички медикаменти, които пациентът приема, включително и достъпни без рецепта, както и хранителни добавки, тъй като са възможни реакции в резултат от манипулацията. Така например в случай, че пациентът приема антикоагуланти (варфарин, аценокумарол) или хранителни добавки с идентичен ефект, е възможно кървене след манипулацията.

Манипулацията по поставяне на устройството продължава обикновено между един и два часа, като в следващите 24 до 72 часа (в зависимост от състоянието на пациента, индивидуалните рискови фактори) пациентът е под наблюдение в болничното заведение, като се мониторират необходимите показатели, проследяващи функционирането на сърдечно-съдовата дейност.

Полезни съвети

Полезни съвети и препоръки

За намаляване на рисковете от нежелани ефекти и усложнения след манипулацията пациентите се съветват за по-висока бдителност в определени ситуации, като например при провеждане на образни изследвания, медицински и стоматологични интервенции, досег до магнитни полета, преминаване през системите за проверка на летището и други.

Основните правила за безопасност включват:

 • у дома: като цяло липсват ограничения в използването на електроуреди и техника, основната препоръка (която се отнася и до лицата без поставен пейсмейкър) е отдалечаване от микровълновата печка докато работи, поради излъчваните от нея вълни
 • в лекарския кабинет: при посещение на различни специалисти винаги съобщавайте за поставения ви пейсмейкър. Не се препоръчва извършването на ядрено-магнитен резонанс (пейсмейкърът съдържа метални частици), като в някои страни са разработени специални ЯМР, позволяващи при определени условия извършване на образната диагностика. Не се препоръчва провеждането на радиотерапия (обикновено поради онкологично заболяване), тъй като последната може да доведе до увреждане на пейсмейкъра
 • в стоматологичния кабинет: при извършването на големи стоматологични интервенции уведомете вашия стоматолог за наличието на пейсмейкър. Някои пациенти съобщават за дискомфорт и повишена чувствителност при определени манипулации
 • на летището: повечето детектори и системи за контрол не представляват проблем за пациентите с поставен пейсмейкър, но при необходимост от сканиране с ръчно устройство уведомете охраната за наличието на пейсмейкър (или да ви сканират по-бързо или да използват алтернативни методи)
 • общи: винаги носете документи за самоличност заедно с получения след процедурата по поставяне на пейсмейкъра документ, показващ конкретния модел, вид и особености на имплантираното устройство (необходимо е при случай на инцидент за улесняване на лекуващия екип)

Няколко дни (или седмици) след процедурата не е препоръчително да вдигате тежко, да шофирате, да посещавате физиотерапевт. След пълно възстановяване на организма след манипулацията не би следвало да има проблеми с някои от тези действия, въпреки че като цяло вдигането на тежести не се препоръчва при сърдечно болните пациенти.

Поставянето на изкуствен пейсмейкър е бърза, безопасна и изключително необходима процедура при пациенти с ритъмни нарушения, която често се оказва животоподдържаща и намалява рисковете от сериозни и дългосрочни усложнения.

Редовните профилактични изследвания позволяват адекватен контрол по отношение на състоянието на устройството и неговата ефективност, поради което се препоръчва посещение на лекаря на всеки шест месеца (при някои пациенти в началото се препоръчва профилактичен преглед на всеки три месеца).

 

По текста работи: д-р Лилия Пашова-Стоянова

Още по темата:

3.5, 20 гласа

ЗАБОЛЯВАНИЯ, ПРИ КОИТО СЕ ПРИЛАГА ЛЕЧЕНИЕТО Изкуствен пейсмейкър

ВСИЧКИ

БИБЛИОГРАФИЯ

http://www.womens-health-advice.com/arrhythmia/pacemaker.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Artificial_cardiac_pacemaker
http://www.heart.org/HEARTORG/Conditions/Arrhythmia/PreventionTreatmentofArrhythmia/Pacemaker_UCM_448480_Article.jsp
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1515862/
https://www.betterhealth.vic.gov.au/health/conditionsandtreatments/artificial-cardiac-pacemakers
https://www.bhf.org.uk/heart-health/treatments/pacemakers
https://medlineplus.gov/ency/article/007369.htm

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС СТАТИЯТА

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

КатегорияБотаникаСнимкиНовиниЛайфстайлЛюбопитноЛеченияЗдравни съветиИзследванияФизиологияХранене при...Алт. медицинаЗдравни проблемиИнтервютаКлинични пътекиТестовеСпециалистиРецептиСпортИсторияНормативни актовеОрганизацииВидео