Начало Медицинска енциклопедия Алтернативна медицина Алтернативно лечение на аритмия

Алтернативно лечение на аритмия

Алтернативно лечение на аритмия - изображение

Аритмия представлява медицински термин, с който се означава нарушение на сърдечния ритъм. Когато той е по-бавен от нормалното се нарича брадикардия, а прекалено ускореният - тахикардия.

Една част от сърдечните аритмии са безвредни и не се нуждаят от лечение, но някои са по-сериозни и дори животозастрашаващи. Когато сърцето не работи правилно, то нарушава кръвния поток, а това може да се отрази неблагоприятно на сърцето, мозъка или други органи. Състоянието може да доведе до трайни увреждания в резултат на инсулт или може да предизвика внезапна сърдечна недостатъчност.

Повече за същността и видовете аритмии може да прочетете в здравния проблем - Сърдечни аритмии.

Алтернативни лечения на аритмия

Акупунктура при аритмия

Сърдечните аритмии повишават смъртността и намаляват качеството на живот. Акупунктурата е важна част от традиционната китайска медицина и намира приложение от хилядолетия в Източната медицина за лечение на множество заболявания, включително и като средство за подобряване на редица аспекти на сърдечносъдовото функциониране. Въпреки няколко установени пропуски в ефикасността на конвенционалните аритмични терапии (като фармакотерапия, кардиоверзия), все още не са събрани достатъчно доказателства в подкрепа на използването на акупунктура за сърдечни аритмии. Според осем проучвания, 87% до 100% от участниците се връщат към нормален синусов ритъм след приложение на акупунктура.

Изкуството на акупунктурата включва вярването, че всички хора имат форма на жизнена енергия, наречена Чи (Qi), която тече през канали, наречени меридиани, свързващи всички части на тялото. Означени са общо 365 точки, които са свързани с 14 канала (или меридиани), които преминават през тялото, през които може да се достигне и контролира енергийният поток (Qi). Смята се, че аритмиите се дължат на дисбаланса между Ин (нормално сърце) и Ян (необичайно сърце).

Изследвания, публикувани в "Journal of Cardiovascular Electrophysiology", показват, че акупунктурата може да помогне за предотвратяване на анормални сърдечни ритми след приложение на кардиоверзия при предсърдно мъждеене. Кардиоверзия представлява процедура, целяща възстановяване на сърдечния ритъм посредством приложение на медикаменти или с електрическо въздействие.

акупунктурна игла в точка NeiguanВ изследване на Lomuscio et al., публикувано в "Journal of Cardiovascular Electrophysiology" се заключава: "Нашите данни показват, че акупунктурното лечение предотвратява рецидивите на аритмия след кардиоверзия при пациенти с перзистиращо предсърдно мъждеене. Тази минимално инвазивна процедура е безопасна и се понася добре." Резултатите се основават на високо контролирано клинично проучване. Lomuscio et al. използвали идентични акупунктурни точки при всички пациенти в групата за лечение чрез акупунктура:

 • Neiguan (PC6)
 • Шенмен (НТ7)
 • Xinshu (BL15)

Акупунктурата е прилагана веднъж седмично, в общо 10 акупунктурни сесии на всеки пациент. Резултатите са сравнени с пациенти в група за акупунктура с плацебо, контролна група (без приложение на акупунктура и без антиаритмична терапия) и група, лекувана с амиодарон. При 12-месечно проследяване на пациентите с амиодарон е констатирана 27% честота на рецидиви на предсърдното мъждеене. Пациентите, които са получавали истинска акупунктура, са имали 35% честота на рецидивите, пациентите с акупунктура - плацебо - 69% и контролната група е имала 54% честота на рецидиви.

Изследователи от университета в Пекин направили подобни открития. Те заключили, че конвенционалната акупунктура може да бъде полезен и безопасен алтернативен или допълнителен подход към медикаментозната терапия на сърдечна аритмия, особено при пациенти с VPB (преждевременна камерна контракция) и AF (предсърдно мъждеене). Учените от университета в Пекин отбелязват, че са необходими допълнителни проучвания, за да се потвърдят резултатите и да се получи по-категорично заключение. Допълнителни изследвания подкрепят посочените по-горе открития, в независимо проучване изследователите заключават: "Акупунктурата е безопасна и ефективна терапия за терапия на пароксизмалното предсърдно мъждеене и предсърдно трептене и полезен инструмент за възстановяването на здравословен сърдечен ритъм.

Акупунктурата изглежда е ефективна и при лечението на няколко сърдечни аритмии, но ограниченото методологично качество на проучванията изисква по-голям брой контролирани клинични проучвания. За да се превърне акупунктурата в по-жизнеспособна интервенция в западната медицина, са необходими по-строги проучвания със стандартизирани протоколи за лечение, различни групи пациенти и дългосрочно проследяване.

Биофийдбек при аритмия

Биофийдбек терапияСаморегулиращите терапии са група поведенчески подходи, които се използват, за да помогнат на пациентите да упражняват самостоятелен контрол върху различни сърдечно-съдови заболявания. Тези терапии включват мускулна релаксация, хипноза и различни медитационни техники. Когато лечението включва използването на мониториращо устройство за записване на физиологичен процес и подпомагане на пациента да контролира физиологичния отговор, методът се нарича биофийдбек. Целта е повишаване на уменията и ефикасността за постигане на физиологична цел на базата на ефективността.

В биофийдбек се включват няколко различни техники като дълбоко дишане, прогресивна мускулна релаксация и насочени изображения, концентрирани върху определен цвят или изображение и медитация. По време на сеанса към кожата се прикрепят електроди, които изпращат сигнали до монитор, показва звук, светкавица или изображение, отразяващи сърдечната честота или дишането. За наблюдаване на различни телесни функции се използват различни видове био-обратна връзка.

Биофийдбек увеличава парасимпатиковата активност и по този начин може да намали сърдечната честота. В малко проучване се съобщава, че е от полза за контролирането на камерната честота, но въпреки това, тази практика все още предстои да бъде приета в широк мащаб.

Йога при аритмия

ЙогаЙога е древна индийска практика, за която се смята, че насърчава общото здравословно състояние и има положително въздействие при някои хронични медицински състояния. Йога включва три ключови елемента:

 • асани (пози на тялото),
 • пранаяма (дихателни упражнения)
 • дихана (медитация).

Тази форма на алтернативна терапия е показала, положителен ефект при лечението на няколко сърдечно-съдови заболявания. В проучвания са наблюдавани намаляване на сърдечната честота и систоличното кръвно налягане в резултат на йога практика. Освен това е отбелязано и подобрение в качеството на живот и намаляване на тревожността и депресивните резултати.

Ползите от йога терапията при сърдечна аритмия се дължат на модифициране на активността на автономната нервна система на нивото на хипоталамо-хипофизарно-надбъбречната ос. Увеличаването на парасимпатиковата активност е последвано от съпътстващо намаляване на симпатиковата активност, което води до по-ниска сърдечна честота при почивка. Освен това, йога би могла също така да намали оксидативния стрес и възпаление, поради което се смята, че играе роля в регулирането на процеса на ремоделиране на предсърдието. Това, следователно, води до намаляване на симптомите на атриални фибрилации (предсърдно мъждеене). Все още обаче, въздействието на йога върху пациенти с предсърдно мъждеене трябва да бъде изследвано в по-широк мащаб, за да се оцени приложението й при всички пациенти.

Хранителни добавки срещу аритмия

Редица естествени средства са показали ефективност в превенцията на аритмии, поддържането на нормален сърдечен ритъм и подобряване на сърдечната функция. Установено е, че други съединения намаляват честотата и вредните ефекти на аритмиите, докато подобряват функциите на миокарда. Някои от тези ползи включват положителен инотропен ефект (повишена сила на сърдечните контракции), повишена миокардна оксигенация на тъканите и изчистване на свободните радикали. Тези средства също помагат да се предотврати кардиотоксичността на бета-блокерите и някои психотропни лекарства. Работейки с различни допълващи механизми, тези естествени съединения действат антиаритмично и облагодетелстват сърдечните функции без страничните ефекти, свързани с някои антиаритмични лекарства.

Витамини и антиоксиданти при аритмия

Смята се, че оксидативният стрес играе ключова роля при сърдечните аритмии и потискането на този оксидативен стрес може да намали появата им. Няколко различни антиоксидантни агенти като витамините С и Е и N-ацетилцистеин са били изпробвани за лечението на сърдечни аритмии и предполагат, че намаляват риска от развитието им след сърдечна операция.

Витамин С

Витамин САритмиите и други сърдечни състояния са свързани с окислителния стрес и възпаление. Антиоксидантите като витамин С и витамин Е изглеждат ефективни за намаляването им. Освен при лечение на настинки, грип, витамин С може да бъде и от полза и при аритмия.

За 25-40% от хората подложени на сърдечна операция за проблем е предсърдното мъждеене, което включва неравномерен, бърз сърдечен ритъм. В едно проучване е доказано, че витамин С намалява появата на постоперативно предсърдно мъждеене с до 85%. В друго проучване аритмията се повтаря само при 4,5% от хората, които са получавали витамин С след кардиоверзия за перзистиращо предсърдно мъждеене. При пациентите, които не са получавали витамин С процентите са 36,3%.

Витамин С обикновено е безопасна добавка, но при някои състояния и условия може да бъде токсичен. Такива са:

 • хемохроматоза
 • таласемия
 • сидеробластна анемия
 • сърповидно-клетъчна анемия
 • дефицит на глюкоза-6-фосфат дехидрогеназа

Освен това, не приемайте витамин С при наличие на бъбречни камъни или бъбречна недостатъчност!

Омега-3 мастни киселини

омега-3 капсулаУстановено е, че полиненаситените мастни киселини са особено полезни за повишаване на преживяемостта при много сърдечно-съдови състояния и намаляването на честотата на аритмиите. Поради тези наблюдения, полиненаситените мазнини са оценени широко в няколко клинични проучвания за техните потенциални ползи при потискането на предсърдни аритмии.

В няколко проучвания върху животни се предполага, че полиненаситените мазнини намаляват възбудимостта на клетките на сърдечния мускул. Намалената възбудимост се дължи на инхибирането на натриевите и калциевите канали и удължаване рефрактерния период на сърдечните клетки. Удължаването на рефрактерния период води до потискане на спонтанните екстрасистоли или отключващи фактори, които могат да инициират предсърдно мъждеене.

Според American Heart Association (AHA) консумацията на мастни риби и други храни богати на омега-3 мастни киселини може да понижи риска от сърдечни заболявания и да помогне за предотвратяване на аритмии. AHA препоръчва консумацията на две порции мазна риба на седмица. Подходящи за целта са:

 • сьомга
 • скумрия
 • херинга
 • сардини
 • риба тон

Магнезий и калий

лекарствени капсули в чинияМагнезият и калият, заедно с натрий и калций, са част от електролитите в кръвта и спомагат за поддържането на правилна и стабилна сърдечна дейност. Електролитите помагат да се задействат и регулират електрическите импулси в сърцето, а ниските нива на магнезий и калий могат да доведат до електролитен дисбаланс, който може да допринесе за аритмия.

Често хранителният ни режим е с ниско съдържание на магнезий. Стареенето и някои лекарства, като диуретици, могат допълнително да причинят изчерпване на магнезия и калия. Ако тялото не разполага с достатъчно магнезий, може да настъпи неравномерен сърдечен ритъм, мускулна слабост и раздразнителност. Ниските нива на калий също могат да причинят аритмия и мускулна слабост. Приемането на магнезиеви и калиеви добавки може да е от полза за намаляване на симптомите, но това обезателно трябва да бъде обсъдено с лекар, тъй като трябва да бъдат проследявани кръвните Ви нива, тъй като твърде високите нива на магнезий може да доведат до:

 • брадикардия
 • виене на свят
 • замъглено зрение
 • затруднено дишане

Не бива да приемате магнезий, ако страдате от бъбречна недостатъчност или миастения гравис.

Като страничен ефект при прием на калиеви добавки може да настъпи обрив, гадене, повръщане, диария. Не трябва да приемате калий, ако имате хиперкалиемия (високи нива на калий в кръвта).

Берберин

Берберин добавки и хидрастисБерберинът е основната активна съставка на билката Хидрастис (Hydrastis Canadensis) - малък храст, който расте в североизточната част на Съединените щати, Централна и Южна Европа и части от Югоизточна Азия. Счита се, че това съединение оказва влияние върху сърдечно-съдовата система и причинява вазодилатация (разширение на кръвоносните съдове), положително йонотропно и отрицателно хронотропно действие.

Проучвания показват, че е от полза за вентрикуларните аритмии свързани с липса на кислород. Основавайки се резултати от няколко проучвания, съществуват предположения, че приемането на берберин може да помогне за предотвратяване появата на вентрикуларни тахиаритмии и внезапна коронарна смърт след исхемично увреждане на миокарда. Предимствата на берберин при предсърдно трептене обаче не са систематично проучени в клиничните проучвания при хора и следователно, приемането му при тези състояния остава много ограничено.

Важно е, да се има предвид, че берберинът е мощен инхибитор на ензима на CYP3A4 и много от лекарствата, които се метаболизират от този ензими могат да достигнат опасни нива и да доведат до неоправдани нежелани ефекти!

Коензим Q10

Сърце и таблеткиКоензим Q10 е силно концентриран в сърдечния мускул поради високите енергийни изисквания на клетките, които го изграждат. В 75% от случаите миокардните биопсии на пациенти с различни сърдечни заболявания показват недостиг на CoQ10. Проучвания показват, че приемът на добавки коензим Q10 може да подобри функционирането на миокардната тъкан, повишавайки силата на сърдечните контракции (положителен инотропен ефект) и регулирайки честотата им (антиаритмичен ефект). CoQ10 също има и антиоксидантно действие върху контрола на свободните радикали, образувани по време на сърдечни интервенции (включително ангиопластика, тромболиза и хирургия).

CoQ10 е използван при лечението на различни сърдечни заболявания, които включват аритмии, свързани с първични кардиомиопатии или вторични форми на сърдечна недостатъчност.

Добавки, които трябва да се избягва при аритмия

Някой добавки могат да провокират аритмия и трябва да бъдат избягвани. Такива са:

 • ядки кола
 • гуарана
 • ефедра
 • креатин

Ако страдате от аритмия и имате желание да опитате алтернативни лечения в допълнение към лечебния план, обезателно обсъдете избраните алтернативни или допълнителни лечения с Вашия лекар, тъй като някои от тях могат да бъдат вредни и дори, опасни, ако не бъдат прилагани правилно!

Още полезна информация по темата може да откриете в:

5.0, 1 глас

БИБЛИОГРАФИЯ

https://www.healthline.com/health/arrhythmia/alternative-treatments#overview1
http://www.healthcmi.com/Acupuncture-Continuing-Education-News/1759-acupuncture-reverts-heart-arrhythmias-to-normal - прев
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18992625-прев
https://www.sciencedaily.com/releases/2017/01/170124111530.htm-прев
https://nutritionreview.org/2013/04/drugfree-alternatives-arrhythmia/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4321072/

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС СТАТИЯТА

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

Здравни проблемиИнтервютаТестовеЗдравни съветиХранене при...Алт. медицинаИсторияНовиниЛюбопитноЛайфстайлСнимкиЛеченияБотаникаИзследванияКлинични пътекиСпорт