Физиология

Последно въведени

Раздели във физиологията

Физиологично значение на витамини и минерали

Физиологично значение на витамини и минерали

Витамините са специфични органични вещества, които са жизнено необходими, както за човека, така и за животните. Обичайно, те се внасят в организма с храната, в която се съдържат в минимални количества. Тяхното действие се отразява върху редица жизнени процеси - обмяна на веществата, растеж, развитие и физиологично състояние на организма. Физиологичното значение на витамините се изразява в стимулирането на хемопоезата и функционирането на жлезите с вътрешна секреция, на черния дроб, в повишава...

Прочети повече
Кръв и лимфа

Кръв и лимфа

Кръвта е специфична тъканна течност от мезенхимен произход, която се намира в кухините на сърцето, кръвоносните съдове и в органите, отговорни за нейното образуване и разрушаване. Тя е тази част от вътрешната течна среда на организма, която се намира в сърдечно-съдовата система. Кръвта изпълнява изключително важни функции, като доставка на необходимите за нормалния метаболизъм на клетките вещества кислород, хранителни вещества, минерални соли, витамини. Благодарение на нея се отделят и вредните...

Прочети повече
Терморегулация на човешкия организъм

Терморегулация на човешкия организъм

Физиологичните процеси в организма са особено чувствителни към промени в телесната температура. Това е свързано с промяната на скоростта на метаболитните процеси и структурата на белтъците, която се променя в зависимост от температурата - причината, поради която терморегулацията на човешкия организъм е от голямо значение. При повишаване на температурата белтъците променят своята четвъртична структура, проявяват тенденция към агрегация и в крайна сметка губят своите биологични свойства, което в...

Прочети повече
Имунна система

Имунна система

Човешкият организъм се характеризира с поддържането на стабилност, баланс и равновесие в клетките, наречени хомеостаза. Тя представлява поддържане на постоянството на вътрешната среда на организма, посредством редица структурни, функционални и биохимични фактори, които са генетично обусловени. Хомеостазата е съвкупност от устойчиви състояния, съхранявани в организма чрез координация на физилогичните процеси. За поддържането на това постоянство човешкият организъм е развил уникални механизми за ...

Прочети повече
Физиология на мускулите

Физиология на мускулите

Активната част от опорно-двигателната система в човешкия организъм е представена от мускулите. Според функцията и структурата, която изпълняват, те се делят на скелетни мускули, гладки мускули и сърдечен мускул. Скелетните мускули са известни още като напречнонабраздени, поради факта, че под микроскоп клетките им имат редуващи се тъмни и светли ивици. Такава напречна набразденост липсва при мускулите изграждащи стените на вътрешните органи, поради което те са наречени още гладки. Сърдечният му...

Прочети повече
Физиология и функции на кожата

Физиология и функции на кожата

Кожата се разглежда като най-големият „орган в човешкия организъм. При възрастен човек повърхността и заема около 1,5 - 2 м2. Дебелината на кожата обичайно е 1-2 мм, но може да варира от 0,5 в клепачите до 5,0 мм на гърба. Кожата е изградена от два слоя: епидермис и дерма. Под тях се намира хиподермата (подкожие). Физиологията и функциите на кожата, както естествено и начинът, по който тя е устроена имат съществено значение за предпазването на подлежащите тъкани от увреждане, бактериална...

Прочети повече
Физиология на нервната система

Физиология на нервната система

Нервната система, заедно с ендокринната система, представлява една от регулиращите системи в живия организъм. Благодарение на нервната система се осъществява контрол на дейността на всички органи и системи, както и съгласуване на активността им. Така те функционират като единно цяло. Нервната регулация се характеризира с бързина и прецизност. Нервната система може да регистрира дори минимални изменения в околната и вътрешната среда на организма и реагира на тях по съответен начин. По този начи...

Прочети повече
Бодрост и сън

Бодрост и сън

Всеизвестно е, че активното взаимодействие на човек с околния свят се обуславя от способността за осъзнаване на информацията, която постъпва чрез сетивните системи и извършването на действия. Тази възможност зависи съществено от състоянието на нервната система и се обуславя от сложни процеси, каквито са вниманието и съзнанието. Разграничават се две основни състояния на нервната система, известни като бодрост и сън. Състоянието сън представлява физически и психически покой на организма, безсъзна...

Прочети повече
Сетивни системи

Сетивни системи

Сетивните системи представляват сензорния дял на нервната система и дават информация за състоянието на околната среда (светът, който ни заобикаля) и вътрешната среда на организма. Сетивният дял на нервната система включва: соматосетивна система; зрителна система; слухова система; равновесна система; обонятелна система; вкусова сетивна система. Зрението, слухът, обонянието, осезанието и вкусът са основните сензорни модалности, чрез които човек получава информация за качеството и количеството ...

Прочети повече
Физиология на сърдечно-съдовата система

Физиология на сърдечно-съдовата система

Физиологията на сърдечно-съдовата система се занимава с изучаването на процесите на кръвообращение, нормалната дейност на сърцето и кръвоносните съдове. Кръвообращението в организма се осъществява чрез сърцето - кух мускулест орган, който непрекъснато изпомпва кръв в артериалните съдове, чрез които тя достига всички органи и тъкани, а след това чрез венозните съдове се връща обратно към сърцето. То представлява синхронно работеща двойна помпа, всеки дял на която е свързан с отделна затворена с...

Прочети повече
Физиология на дихателната система

Физиология на дихателната система

Дишането е основен физиологичен процес за живите организми. Под физиология на дихателната система се разбира поемането на кислород от въздуха, транспортирането и отдаването му на тъканите, и изнасянето навън от организма на образувания въглероден диоксид. Органите на дихателната система включват нос, фаринкс, ларинкс, трахея, брониално дърво и алвеоли. Основният дихателен орган - белите дробове, е разположен в гръдния кош. Носът е единствената външно видима част на дихателната система. В него...

Прочети повече
Физиология на бъбреците

Физиология на бъбреците

Бъбреците са централният чифтен орган на отделителната система (systema urinaria), чиято основна роля е да изхвърли навън под формата на урина отпадните продуктите от обмяната на веществата. Функциите на бъбреците са многообразни. Бъбреците регулират водния и електролитния баланс на организма. Имат важно участие в регулацията на екстрацелуларния (извънклетъчния) обем и на артериалното налягане. Бъбреците имат екскреторна функция. Чрез образуваната в бъбреците урина се отделят крайните продукти...

Прочети повече
Физиология на репродуктивната система

Физиология на репродуктивната система

Благодарение на репродуктивната система се осигурява възпроизводството и поддържането на биологичния вид и наследствените белези на двамата родители се предават на техните деца. Основният процес, с който се занимава половата система е репродукцията. Репродукцията включва сливането на две родителски полови клетки - яйцеклетка и сперматозоид, което позволява наследственият материал от двамата родители да се комбинира и да се формира нов индивид със специфична комбинация от гени. Репродуктивната...

Прочети повече
Физиология на храносмилателната система

Физиология на храносмилателната система

Благодарение на храносмилателната система, човешкият организъм се снабдява с хранителни вещества, вода, витамини и соли. Храносмилателната система се състои от стомашно-чревен тракт, който наподобява дълга нагъната тръба. В храносмилателната тръба протичат основните физиологични процеси на храносмилателната система, а именно прием на храна, механично и химично разграждане на храната, превръщането на консумираната храна в нискомолекулни съединения, придвижване на храната, секреция на храносмилат...

Прочети повече
Физиология на ендокринната система

Физиология на ендокринната система

За запазване на хомеостазата в организма е необходима постоянна регулация, която се осъществява от две основни системи нервната и ендокринната. Те преработват информацията за промените във вътрешната и външната среда и по този начин координират функциите на високоспециализираните тъкани и органи. Съществуват разлики между ендокринната и нервната регулация. Нервната регулация се характеризира с висока скорост и селективност. Тя повлиява само ефекторните органи. Ендокринната регулация се осъщест...

Прочети повече
Физиология на клетката

Физиология на клетката

Клетките са основните градивни елементи на всички живи същества. Човешкото тяло се състои от трилиони клетки. Те осигуряват структурата на тялото, метаболизма и специализираните функции. В клетките се намира наследственият материал на организма. Функциите на клетката се изучават от общата физиология. Предметът и са функциите на клетъчната мембрана, на редица органели и специфични молекули. Най-голям интерес, обаче представлява клетъчната мембрана и в частност мембранния транспорт. Клетъчната м...

Прочети повече

Що е то физиология?

Физиологията (physis - природа и logos - наука) е наука, която изучава протичането на жизнените процеси в човешкия организъм, животинския организъм, растенията и бактериите. Най-общо физиологията изучава единството и взаимодействието на изграждащите организма структури, интеграцията и адаптацията към околната среда. Имайки предвид нивото, на което се разглеждат физиологичните процеси можем да говорим за: клетъчна, тъканна, органна, системна и организмова физиология.

Дейността на отделните клетки, органи и системи е съгласувана, за да може организмът да функционира като едно цяло.

Организмът е една саморегулираща се система, която притежава механизми за регулация. Ако се наруши някоя от регулаторните системи би могло да се развие болестно състояние или дори смърт.

За да бъдат разбрани отклоненията от нормата и механизмът на възникване на болестните процеси е необходимо да се познават процесите, протичащи в отделните клетки, субклетъчни структури и взаимоотношенията между отделните органи и системи, както и тези между организма и околната му среда.

Физиологията е една от основните медицински науки.

Основни методи, използвани в науката физиология са наблюдението и експеримента. Чрез наблюдението се получава обективна оценка за начина на протичането на дадени процеси и явления в организма. А с помощта на експеримента се изучават механизмите на регулация в живия организъм.

С развитието на медицината се развиват и различните дялове на физиологията:

  • Обща физиология - изучава общите закономерности, характеризиращи дейността на отделните клетки или организма при взаимодействието му с околната среда;
  • Сравнителна физиология - фокусира се върху развитието и усъвършенстването на жизнените функции в хода на еволюцията;
  • Специална физиология - разглежда физиологичните явления в отделните системи.

Физиологията позволява да се разберат някои съществени моменти от начина на живот на човека. Във физиологията се разглеждат неврофизиологичните основи на обучението и паметта, както и невробиологичните основи на човешкото поведение.

© 2007 - 2024 Аптеки Фрамар. Всички права запазени! Framar.bg във Facebook