Начало Медицинска енциклопедия Физиология Терморегулация на човешкия организъм

Терморегулация на човешкия организъм

Терморегулация на човешкия организъм - изображение

Физиологичните процеси в организма са особено чувствителни към промени в телесната температура. Това е свързано с промяната на скоростта на метаболитните процеси и структурата на белтъците, която се променя в зависимост от температурата - причината, поради която терморегулацията на човешкия организъм е от голямо значение.

телесна температураПри повишаване на температурата белтъците променят своята четвъртична структура, проявяват тенденция към агрегация и в крайна сметка губят своите биологични свойства, което води до смърт на клетките. Един от наличните механизми във всички клетки за противодействие на тези промени е изработването на белтъци на топлинния шок (heat shock proteins), едни, от които пречат на промяната на структурата на белтъците, а други са протеази, които разграждат белтъчните агрегати.

При многоклетъчните организми допълнително съществува възможността телесната температура да се поддържа сравнително постоянна, независимо от промените в околната среда. В този смисъл организмите се подразделят на ектотермни (пойкилотермни) и ендотермни (хомеотермни). При пойкилотермните организми телесната температура е сходна с тази на околната среда, докато при хомеотермните организми, температурата се регулира в сравнително тесни граници и е независима от околната температура на средата. Ендотермните организми имат по-интензивни метаболитни процеси и произвеждат повече топлина. Поради това те могат да запазват постоянството на телесната си температура, регулирайки производството и отделянето на топлина от тялото.

Човешкият организъм се отнася към ендотермните животни и телесната му температура се поддържа в тесни граници.

4.2, 5 гласа

ПОДРАЗДЕЛИ НА Терморегулация на човешкия организъм

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА