Анатомия

Последно въведени

ДНК

ДНК

Раздели в анатомията

Ембриология

Ембриология

   Ембриологията е наука за зародиша и закономерностите на развитието му.    Началното развитие - от оплождането до 8-ма седмица се нарича ембриогенеза или ограногенеза.    Ембриологията се разделя на обща и специална.    Обект на общата ембриология е началното развитие на човека: оплождане, бластогенеза, имплантация, зародишеви обвивки и плацентата, както и началните фази на развитие - двуслоен и трислоен диск, зародишеви листа, факторите, които могат да повлияят това развитие.      Специ...

Прочети повече
Органи и системи
Хистология

Хистология

Хистологията (от гр. ἱστός - тъкан и логос - наука) е наука, която изучава биологичните системи на ниво тъкан. За целта тъканите се режат на тънки срези посредством микротом и се изследват с помощта на микроскоп. Тази наука може да бъде определена като микроскопична анатомия. Фотографирането на оцветени клетки се нарича хистофотография. Хистологията е съществена част от биологията. Хистопатологията е микроскопичното изучаване на тъкани с патологични изменения и е важе...

Прочети повече
Цитология

Що е то анатомия?

Анатомията е общобиологична наука за строежа на човешкото тяло. Тя е дял от морфологията. Названието анатомия идва от гръцкото анатоме, което означава разсичам, разделям.

Анатомията от своя страна се разделя на няколко подразделия, които изучават отделните части от организма: Остеология - наука за костната система, Артрология - изучава свързванията в организма, Миология - наука за мускулите, Спланхнология - наука за вътрешните органи и анатомия на сърдечно-съдовата система, на нервната система и на сетивните органи.

Човешкото тяло е изградено от различни видове тъкани, които групирани по определен начин изграждат отделните органи, а те от своя страна в зависимост от функциите, които извършват се обединяват в различни системи от органи.

Интересът към устройството на човешкото тяло възниква у хората в дълбока древност. До средата на 16 век те са познавали строежа на физическите и небесни тела много по-добре, отколкото собственото си. В този период започват да се осъществяват методично дисекции на трупове с цел да се проучи тяхното устройство.

Първият, който поставя в основата на преподаването практически демонстрации на дисекции на човешки трупове за сметка на анализа на класически медицински текстове е брабантския лекар Андреас Везалий (1514-1564), професор по анатомия в Падуанския университет. През 1543 г. публкикува постиженията си в книга със заглавие „Строежът на човешкото тяло”, която съдържа повече от триста подробни анатомични чертежи и схеми.

С течение на времето анатомичните изследвания се развиват и към наблюденията с просто око, извършени при дисекции, се прибавят и наблюденията, осъществени с по-модерна техника. По-този начин се стига до много по-точно познание за устройството на човешкото тяло и за функциите на всяка от неговите системи. Това помага системите да се опознаят по-добре, да се определят различните видове тъкани, изграждащи органите, и строежът на най-простите му елементи - клетките.

В този раздел сме систематизирали анатомията, като сме предоставили информация за отделните системи и органите включени в тях.

© 2007 - 2024 Аптеки Фрамар. Всички права запазени! Framar.bg във Facebook