Начало Медицинска енциклопедия Анатомия Цитология Мембранни органели Ядро ДНК

ДНК

ДНК - изображение

   ДНК се състой от две спирални вериги, които биват изградени от азотни бази. Последните се свързват по двойки, като аденин винаги се свързва с тимин, а гуанин - с цитозин.

   Характерно е срещуположното разположение на съответните азотни бази А-Т, Г-Ц, между тях се образуват водородни връзки.
   ДНК е най-голямата молекула, която познаваме.
   В ДНК е записана информация за синтеза на белтъците и РНК-те. Самият начин на записване в молекулата на ДНК се нарича генетичен код. Участъкът от ДНК, който носи информация за синтезата на определена РНК или белтък се нарича ген.


   Презаписването на ДНК се състой в това, че от една молекула ДНК се образуват две идентични молекули.

   За да се осъществи този процес е необходимо ензими да разкъсат на места водородните връзки, като с помощта на специални белтъци двете вериги на ДНК са разделени една от друга. Всяка една от майчините вериги се използва като матрица за изграждането на дъщерна верига. Всяка нова молекула ДНК има в състава си една нова и една майчина верига. Процесът на репликация е много точен, т.к. клетките притежават механизъм за откриване на грешки и поправянето им. Непоправените грешки са причина за поява на мутации.

4.6, 5 гласа

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

Категория