Начало Медицинска енциклопедия Анатомия Цитология Мембранни органели Ядро

Ядро (Nucleus)

Ядро (Nucleus) - изображение
   Ядрото се описва като единственият временно лимитиран органел.
   Всяка клетка има ядро, като изключение тук правят еритроцитите, влакната на лещата, клетките на повърхностния слой на епидермиса.
   Характерно за повечето клетки е наличието на едно ядро, но се срещат и двуядрени клетки (клетките на черния дроб), както и многоядрени клетки (скелетна мускулна тъкан, остеокласти).
Като се има предвид хромозомния набор в ядрата, те могат да се класифицират по следния начин:
- хаплоидни;
- диплоидни;
- полиплоидни;
- анеуплоидни.
   В повечето случаи ядрото се разполага в средата на клетката, но в случай, че цитоплазмата е заета от складирани вещества или продукти на секрецията, то може да бъде открито в периферията на клетката. В такива случаи е възможно да има промяна във формата на самото ядро.
   По форма ядрата са различни, като се срещат:
- сферични (лимфоцити);
- яйцевидни (призматични клетки);
- издължени (гладки мускули);
- сегментирани (левкоцити);
- бъбрековидни (моноцити).
   Големината на клетъчното ядро за определен вид клетки е относително постоянна, като представлява 10% от големината на цялата клетка.
4.4, 8 гласа

ПОДРАЗДЕЛИ НА Ядро

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС СТАТИЯТА

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

Категория