Начало Медицинска енциклопедия Анатомия Цитология Мембранни органели Ядро Хроматин

Хроматин (Chromatin)

Хроматин (Chromatin) - изображение

   Хроматинът представлява комбинация от ДНК, хистони и други белтъци, които изграждат хромозомите.
   В хроматина ДНК се свързва с белтъците. Последните биват хистонови и нехистонови.
   Хистоновите белтъци се пет вида, от които само един вид участва в подреждането на хроматиновите нишки, а останалите са нуклеозомни.
   Хистоновите белтъци не допускат нехистонови до молекулата на ДНК и я опакават така, че тя да може да се събере в ядрото. Основна структурна единица на хроматина е нуклеозомата. Хистоните се бележат с индекси: H1, H2A, H2B, H3 и H4. Преди да достигне до следващата нуклеозома, ДНК прави по две завъртания около всеки хистон, като по този начин се оформят структури с многоъгълна форма.
   Под линкерен участък се разбира участък, който е разположен между две нуклеозоми. По този вид участъци са разположени H1 хистоните.
   Съществува по-висока стенен на организация наречена елементарна хроматинова нишка. При тази структура дължината на ДНК молекулата се скъсява около 40 пъти.
   Могат да се различат три нива на пакетиране на ДНК: нуклеозома, соленоид и нагъване на соленоида.
   За допълнителното нагъване на ДНК имат значение нехистоновите белтъци.
   Различават се два вида хроматин - хетерохроматин и еухроматин.


   Хетерохроматинът е с тъмен цвят. Среща се по периферията на ядрото, във вътрешността на ядрото, както и около ядърцето.Хетерохроматинът е около 90% от наличния в клетките хроматин. През интерфазата той е неактивен. Този вид хроматин се разделя на конститутивен (винаги е в кондензирано състояние) и факултативен (в него само временно са спрели транскрипционните процеси, след декондензирането си се превръща в еухроматин). Телцата на Бар са част от хетерохроматина. Наричат се полов хроматин и имат вариации във формата - сферични, полулунни или с форма на барабанна палка. Телцата на Бар се срещат в клеките на женския организъм. Появата им е обусловена от факта, че в интерфазата една от двете Х-хромозоми е неактивна.
   Телцата на Бар имат диагностично значение в редица сфери на медицината.


   Еухроматинът е с блед цвят и представлява деспирализираната част на хромозомите. Това е активната част на хроматина и е около 10%.

 

3.9, 13 гласа

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

Категория