Ботаника

Последно въведени

Билкова енциклопедия

Каталог на билки и лечебни растения

Каталог на билки и лечебни растения

В този катлог на билките от А до Я, част от голяма онлайн билкова енциклопедия, ще намерите всички билки и лечебни растения от България и света подредени по азбучен ред. В статиите от този азбучник ще намерите пълна информация за видовете билки, тяхното устройство, разпространение, химичен състав, използваема част, лечебни свойства и приложения. Какво е билка и какво е лечебно растение? Билката е цяло растение или част от него (семена, корен, плод, листа, кора от дърво, цветя), което в изсушен...

Прочети повече

Ботаническа класификация

Царство Plantae

Царство Plantae

Растенията (Plantae) са царство организми, включващо дървета, храсти, треви, лиани, папрати, мъхове и зелени водорасли. Характерно за тях е, че извличат необходимата за жизнените им процеси енергия от слънчевата светлина чрез процес, познат като фотосинтеза - използва енергията на Слънцето за преобразуване на водата и въглеродния диоксид в хранителни продукти (захар) и кислород. Чрез тази химическа реакция се осигурява почти целия кислород в земната атмосфера и почти всички хранителни вещества,...

Прочети повече
Царство Fungi

Царство Fungi

Гъбите представляват обширна хетерогенна група организми, различаващи се по морфология, начин на размножаване, цикли на развитие, тип на хранене и местообитание. Към тях се отнасят около 80 000 описани вида. Те са еукариотни организми, характеризиращи се с редица важни особености, по които се различават от прокариотите, като една от най-важните е наличието на ясно оформено ядро. Гъбите населяват различни екологични ниши: вода и суша. Те имат важно значение за кръговрата на веществата в биосфера...

Прочети повече

Класове и подотдели в Царство Fungi

Що е то ботаника?

Ботаниката, е наука за изучаване на растенията, наричана още фитология. Това включва еволюция , устройство, разпространение, значение, класифициране, процесите в растенията и за взаимоотношенията им със заобикалящата ги среда.

Интересът към заобикалящия ни растителен свят води началото си от дълбока древност, та чак до наши дни. През последните няколко века ботаниката отбелязва бързо развитие и в началото на XXI в. и се отрежда важна роля при решаване на проблеми с компелксното изследване и рационалното използване на растителните ресурси.

Човешкият живот е немислим без дърветата и храстите. Те присъстват навсякъде около нас - в живата природа, в домовете, бита и културата на хората. Наред с това, от най-стари времена до днес, различни техни части се ползват от знахари, лечители, медици в лечебната практика и самолечението.

Лечебна суровина:

Листни пъпки,листа,кора,цветчета,връхчета и клонки, корени,плодове

Активни вещества:

Дъбилни вещества, етерични масла, гликозиди,горчиви вещества, флавоноиди, слузни вещества, фитонциди.

Употреба:

Запарка (чай), отвара, извлек.

В този раздел сме систематизирали растенията, като сме предоставили информация за тяхното устройство, характерни особености, разпространение, филогенетични връзки и стопанско значение.

© 2007 - 2022 Аптеки Фрамар. Всички права запазени! Framar.bg във Facebook