Начало Медицинска енциклопедия Ботаника Царство Plantae

Царство Plantae

Царство Plantae - изображение

Растенията (Plantae) са царство организми, включващо дървета, храсти, треви, лиани, папрати, мъхове и зелени водорасли. Характерно за тях е, че извличат необходимата за жизнените им процеси енергия от слънчевата светлина чрез процес, познат като "фотосинтеза" - използва енергията на Слънцето за преобразуване на водата и въглеродния диоксид в хранителни продукти (захар) и кислород. Чрез тази химическа реакция се осигурява почти целия кислород в земната атмосфера и почти всички хранителни вещества, необходими на живите същества.

Всички живи същества зависят от химичната енергия, натрупана във вид на органични съединения, която растенията добиват от слънчевата светлина. Тази енергия животните и човека усвояват чрез метаболизма си. От растителните видове са се образували също и изкопаемите горива, които ползваме днес.

Повечето растения притежават корен, стъбло и листа.

Съществуващите днес видове растения са около 300 000. Въпреки, че това не го прави най-голямото царство, то е от изключителна важност за живота на Земята.

Науката, изследваща растенията се нарича ботаника.

5.0, 1 глас

КЛАСОВЕ И ПОДОТДЕЛИ В Царство Plantae

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА