Начало Медицинска енциклопедия Анатомия Цитология Мембранни органели Ядро Хромозоми

Хромозоми (Chromosomes)

Хромозоми (Chromosomes) - изображение
   Всяка хромозома е изградена от молекула ДНК, с дължина около 1,7 до 8,5 см.
Тя е съставена от рамена, първично прищъпване и теломери. При част от хромозомите се срещат вторично прищъпване и сателити.
   Там, където се локализира първичното прищъпване хромозомите са силно изтънени и се намира мехурче с малки размери, наречено центромер. От двете страни на центромера се намира кинетохор (дисковидна структура). Първичното прищъпване разделя хромозомата на рамена. Всяка хромозома се състой от две хроматиди, които се свързват една с друга в центромера.
   Хромозомите биват: акроцентрични (имат едно дълго и едно късо рамо); субметацентрични (раменете им са с различна дължина); метацентрични ( раменете им са приблизително еднакви).
Крайните части на хромозомите се наричат теломери. Нуклеоларните организатори се срещат при някои хромозоми - те отделят малки участъци, наречени сателити.
При човека хромозомите са 46 - 22 автозомни двойки и две полови хромозоми, които при жените са ХХ, а при мъжете - ХУ.
   Отделните хромозоми могат да бъдат групирани според разметите и формата си, това е в основата на съставянето на хромозомната карта.
3.8, 5 гласа

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

Категория