Начало Медицинска енциклопедия Анатомия Цитология Мембранни органели Ядро Ядрена обвивка

Ядрена обвивка (Nucleolemma)

Ядрена обвивка (Nucleolemma) - изображение

   Основните структурни елементи на ядрото са хроматинът, ядърцето, ядрената обвивка, и кариоплазмата.


   Ядрената обвивка е изградена от две мембрани, като по повърхността на външната мембрана са разположени рибозоми.
   Пространството, заграждано от двете мембрани се нарича перинуклеарно.
   Характерно за вътрешната мембрана е наличието на интермедиерни филаменти, което осигурява формата и стабилността на ядрената обвивка.
   Ядрените пори се образуват от сливането на двата листа. По повърхността на ядрената обвивка има 3000 - 5000 пори. Отделната ядрена пора е изградена от комплекс с голяма молекулна маса, наречен ядренопорен. Този комплекс се изгражда от три реда гранули, които са:
- вътрешен (нуклеоплазмен);
- среден (луменов);
- външен (цитоплазмен).
   Над един милион молекули могат да преминат през порите на едно ядро. Нискомолекулните вещества могат да преминават през порите чрез специални канали, а тези с висока молекулна маса се пренасят с помощта на преносители. През порите на ядрената обвивка преминават в посока към цитоплазмата РНК и рибозомни субединици, а към ядрото от цитоплазмата - протеини.
   Транспортът на различните вещества през ядрената мембрана се регулира от клетката с помощта на различни механизми.

2.0, 2 гласа

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

Категория