Начало Медицинска енциклопедия Анатомия Органи и системи Сърдечносъдова система

Сърдечносъдова система (Systema cardiovasculare)

Сърдечносъдова система (Systema cardiovasculare) - изображение

Сърдечно-съдовата система е изградена от кръвоносните съдове, изпълнени с циркулираща течност - кръв, и от централен орган - сърце, привеждащ в движение тази течност. Тя се разделя на два отдела, които се обозначават като кръвоносна и лимфна системи. Кръвоносната система пренася кръвта в тялото и се състои от сърце, артерии, капиляри и вени. Артериалните съдове транспортират кръвта от сърцето до капилярите, откъдето тя преминава във вените, по които се връща отново в сърцето.

По лимфната система се пренася безцветна течност - лимфа, която представлява филтрат на кръвта, изпълващ тъканните пространства. Лимфата попада в лимфните капиляри и чрез система от лимфни съдове достига до венозната част на кръвоносната система, като по този начин лимфния път явява спомагателен на венозния.

Сърцето е кух мускулест орган с помпена функция, извършващ ритмични съкращения благодарение, на които кръвта се движи в кръвоносните съдове. При човека сърцето се разделя на две половини - лява и дясна. От своя страна всяка половина се разделя на две кухини: горна - предсърдие, и долна - камера. Между предсърдието и камерата на всяка от сърдечните половини се разполага отвор с клапа, която пропуска кръв само в една посока - от предсърдието към камерата. Дясната сърдечна половина изпомпва венозна кръв, а лявата - артериална кръв.

Венозната кръв от дясната камера се придвижва по белодробния ствол, който се разделя на две белодробни артерии, които се разклоняват на по-малки съдове и формират капилярите на белите дробове. В белодробните капиляри се извършва газова обмяна между кръвта и атмосферния въздух. При този процес венозната кръв отдава въглероден диоксид и се обогатява с кислород, като се трансформира в артериална или оксидирана кръв. По белодробните вени тази кръв се пренася в лявото предсърдие. Пътят на кръвта от дясната камера до лявото предсърдие се нарича малък кръг на кръвообращението или белодробно кръвообращение.

От лявата камера богатата на кислород артериална кръв се изпомпва в аортата, която се разклонява на по-малки съдове - артерии. От артериите кръвта достига до капилярната система на различни органи и тъкани. На ниво капиляри от кръвта се отдават хранителни вещества и кислород, които преминават в клетките, и се приема отпадъчни продукти от клетъчния метаболизъм. По този начин кръвта се трансформира в бедна на кислород венозна кръв.

Венозната кръв по система от венозни съдове се транспортира до дясното предсърдие, в което се вливат два големи венозни съда - горната и долна празна вена, и един малък съд, дрениращ венозната кръв на сърдечната стена - коронарен синус (sinus coronarius). Кръвоносните съдове разположени от лявата камера до дясното предсърдие се обединяват под названието „голям кръг на кръвообращението" или „системно кръвообращение".

В системния кръг на кръвообращението на сърдечно-съдова система се включва и порталното кръвообращение, което събира кръвта от нечифтните коремни органи - задстомашна жлеза, слезка и стомашно-чревния тракт. Тази кръв се пренася до голям венозен съд - портална вена или vena porte, която навлиза в черния дроб и се разпада на синусоиди - разширени капиляри. От тях се формират чернодробните вени, които се вливат в долната куха вена. Портално кръвообращение е установено и в хипофизната жлеза. Пътят, който преминава през порталното русло, включва последователно артерии-капиляри-вени-синусоиди-вени, докато кръвта, която заобикаля порталната система на кръвообращение, преминава през артерии-капиляри-вени.

Артериите и вените според отношението си към органите се разделят на екстраорганни и интраорганни.

Екстраорганните кръвоносни съдове имат различен калибър. Магистралните или основните артерии се разполагат единствено в дълбочина в гръдна и коремна кухина и между мускулите на шията, трупа и крайниците. Придружават се от един или два венозни съда, наречени дълбоки вени. Дълбоките съдове на голямо протежение формират артерио-венозни комплекси. По правило тези комплекси се съпровождат от нерви и лимфни съдове. Към магистралните съдове се отнасят и повърхностните венозни стволове, които се разполагат в подкожието, между кожата и фасциите.

Магистраните съдове на сърдечно-съдова система се разполагат в области от тялото, защитени от външен натиск и разтягане. Така например аортата и двете кухи вени са ситуирани в големите телесни кухини - гръдна и корема. В областта на горни и долни крайници основните артерио-венозни комплекси вървят предимно по тяхната вътрешна, защитена страна и прекосяват ставите по тяхната сгавателна страна. Тези съдове изпращат клонове към най-близкостоящите органи, от места разположени най-близко до съответния орган.

Интраорганите съдове са съставени от капиляри, артерии и вени. Устройството на интраорганната кръвоносната система се определя от строежа, функцията и развитието на органа. Капилярната мрежа притежава устройство, което съответства на микроскопското устройство на органа, а гъстотата на капилярите съответства на интензивността на обмяната на веществата или на функционалните изисквания на органа.

3.9, 17 гласа

ПОДРАЗДЕЛИ НА Сърдечносъдова система

ЗАБОЛЯВАНИЯ НА Сърдечносъдова система

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС СТАТИЯТА

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

КатегорияФизиология