Начало Медицинска енциклопедия Анатомия Органи и системи Сърдечносъдова система Съдове на малкия кръг на кръвообращението

Съдове на малкия кръг на кръвообращението (small circle vessels of blood circulation)

Съдове на малкия кръг на кръвообращението (small circle vessels of blood circulation) - изображение

Белодробният ствол и белодробните артерии провеждат венозна кръв от дясната камера на сърцето до белите дробове. Те изграждат артериалната част на съдовете на малкия кръг на кръвообращението.

Белодробният ствол - truncus pulmonalis, е къс и широк артериален съд, дълг около 5 см. и широк около 3 см. Той започва от дясната камера като пряко продължение на conus arteriosus, в изходното му отвърстие се разполага клапата на белодробния ствол - valva trunci pulmonalis. Непосредствено над нея той е разширен - тази част се означава като sinus trunci pulmonalis. По-нататък той се насочва нагоре, наляво и назад, като преминава отначало отпред, а след това отляво на възходящата аорта и стига до долната повърхност на аортната дъга, където се раздвоява и образува двете белодробни артерии (бифуркация) - bifurcation trunci pulmonalis. Това раздвояване се осъществява на нивото на 5-6 гръден прешлен. Почти по цялото си протежение белодробният ствол заедно с възходящата аорта е обвит от перикард. Извън перикарда се намира само горния му край. От този край, малко наляво от ъгъла на раздвояването, започва къса съединителнотъканна връзка, която завършва на долната повърхност на аортната дъга. Тази връзка е остатък от ductus arteriosus, който съществува до раждането. По него кръвта от белодробния ствол преминава в аортата, като по такъв начин заобикаля белите дробове.

Белодробните артерии са дясна и лява. Дясната белодробна артерия - a. pulmonalis dextra, е по-дълга и по-широка от лявата. От предната и страна се намира възходящата аорта - aorta ascendens, горната куха вена - v.cava superior, и десният n. phrenicus, от задната й страна - аортната дъга, а от долу - дясното предсърдие. При хилуса на белия дроб тя се разделя на два или три клона.

Лявата белодробна артерия - a. pulmonalis sinistra, се насочва хоризонтално към хилуса на левия бял дроб, където се разделя на два клона. От предно-долната й страна се намират левите белодробни вени, от горната й страна - аортната дъга, а отзад - низходящата аорта и левия бронх.

Към съдовете на малкия кръг на кръвообращението се включват и белодробните вени - vv. pulmonales, които са четири на брой (две леви и две десни). Те провеждат обогатената на кислород артериална кръв от белите дробове до лявото предсърдие. Изхождат от хилуса на съответния бял дроб, вървят в хоризонтална посока и се вливат в съответната задно-странична част на лявото предсърдие. Присърдечните им участъци са покрити с перикард. Десните белодробни вени се разполагат под дясната белодробна артерия. Те преминават от задната страна на горната куха вена, дясното предсърдие и възходящата аорта. Левите белодробни вени са по-къси от десните. Те се разполагат под лявата белодробна артерия и прекосяват отпред низходящата аорта. Всяка белодробна вена се влива в лявото предсърдие със самостоятелно отвърстие. Описани са и случаи на три десни белодробни вени, излизащи от трите дяла на десния бял дроб.

4.2, 6 гласа

ЗАБОЛЯВАНИЯ НА Съдове на малкия кръг на кръвообращението

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС СТАТИЯТА

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

КатегорияФизиология