Начало Медицинска енциклопедия Анатомия Органи и системи Сърдечносъдова система Аорта

Аорта (aorta)

Аорта (aorta) - изображение

Аортата е главният артериален съд на големия кръг на кръвообращението. Нейните разклонения стигат до всички части на тялото. Аортата започва от горната част на лявата камера, върви на късо разстояние във възходяща посока, извива се дъгообразно наляво и назад, заобикаляйки корена на левия бял дроб, след което се насочва в низходяща посока, и вървейки покрай гръбначния стълб, прекосява гръдната кухина, диафрагмата и коремната кухина, където завършва на нивото на четвърти поясен прешлен. Аортата се разделя на три основни части: възходяща аорта, аортна дъга и низходяща аорта. От своя страна низходящата аорта се разделя на гръдна аорта и коремна аорта.

Възходяща аорта - aorta ascendens, започва с разширение - bulbus aortae, което е представено от три издувания, съответстващи на джобчетата на трите valvulae semilunares aortae. От възходящата аорта излизат двете сърдечни артерии aa. coronarie cordis, които доставят кръв до сърцето. Възходящата аорта е дълга около 5-6 см и по цялото си протежение заедно с белодробния ствол е покрита с перикард. Тя върви нагоре надясно и напред и достига до нивото на залавяне на втория ребрен хрущял за гръдната кост, където прехожда в аортната дъга. Възходящата аорта се разполага между белодробния ствол отляво и горната куха вена отдясно. Зад нея се намират десният бронх, дясната белодробна артерия и десните белодробни вени.

Аортна дъга - arcus aortae, започва зад втория ребрен хрущял отдясно, насочва се дъгообразно назад и наляво и завършва вляво от тялото на четвърти гръден прешлен. Предната й повърхност е покрита от дясната плевра и остатъка от тимуса. Задната й повърхност влиза в контакт с трахеята непосредствено над нейната бифуркация, а също и с хранопровода. На мястото на прехода на аортната дъга в низходящата аорта се забелязва стеснение - isthmus aortae. От горната страна на аортната дъга излизат три големи клона: truncus brachiocephalicus, arteria carotis comunis и arteria subclavia sinistra. Брахиоцефалният ствол на нивото на дясна гръдно-ключична става се разделя на дясна обща каротидна артерия - a. carotis communis dextra, и дясна подключична артерия - a. subclavia dextra. От долната страна на аортната дъга излизат тънки клончета за трахеята и бронхите.

Гръдната аорта - aorta thoracica, започва от нивото на четвърти гръден прешлен, преминава през диафрагмата и се продължава в коремната аорта. Нейното начало се намира вляво от гръбначния стълб и хранопровода и надолу тя постепенно се доближава до срединната равнина, в резултат на което се оказва разположена между гръбначния стълб и хранопровода. Пя е покрита частично от лявата плевра. Гръдната аорта отделя висцерални клонове за бронхите, хранопровода и задното средостение, и чифтни париетални клонове за гръдната стена и за диафрагмата.

Коремната аорта - aorta abdominalis, започва от hiatus aorticus на диафрагмата на ниво на дванадесети гръден прешлен и завършва на нивото на четвърти поясен прешлен, където се разделя на двете общи хълбочни артерии - aa. iliacae communes. Тя се разполага в ретроперитонеалното пространство, непосредствено вляво от срединната равнина. От дясната й страна се намира долната куха вена. Върху предната й повърхност залягат последователно задстомашната жлеза, част от дванадесетопръстника и коремницата. Коремната аорта отделя три големи нечифтни клона, които кръвоснабдяват нечифтните органи на коремната кухина, това са: truncus celiacus, a. mesenterica superior и a. mesenterica inferior. Чифтните и клонове кръвоснабдяват чифтни вътрешни органи и коремната стена.

3.5, 11 гласа

ПОДРАЗДЕЛИ НА Аорта

ЗАБОЛЯВАНИЯ НА Аорта

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

Категория