Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Вродени аномалии, деформации и хромозомни аберации Вродени аномалии на системата на кръвообращението Вродени аномалии на големите артерии Коарктация на аортата

Коарктация на аортата МКБ Q25.1

Коарктация на аортата МКБ Q25.1 - изображение

Аортата е главният артериален съд на големия кръг на кръвообръщението. Нейните разклонения достигат до всички части на тялото. Тя започва от лявата камера на сърцето, прекосява гръдната кухина, диафрагмата и коремната кухина, където завършва на нивото на четвърти поясен прешлен.

 

 

Аортата се разделя на три части:

  • Възходяща аорта
  • Аортна дъга
  • Низходяща аорта - от своя страна тя се подразделя на гръдна аорта и коремна аорта. Коремната аорта на нивото на четвърти поясен прешлен се разделя на двете общи хълбочни артерии.

Стената на аортата, както и на големите артерии от еластичен тип, е съставена от три слоя или обвивки:

  • Вътрешна обвивка или интима - в състава на интимата влизат ендотелен слой клетки и еластична мембрана
  • Средна обвивка или медия - медията се състои от гладкомускулни клетки, колагенни и еластични влакна
  • Външна обвивка или адвентиция - адвентицията е съставена главно от съединителна тъкан.

Коарктацията представлява вродено стеснение на аортата, което най-често е локализирано между изхода на лявата подключична артерия и прехода на аортната дъга в низходящата аорта. По рядко стеснението може да се намира над отделянето на лявата подключична артерия.

Коарктация на аортата представлява 5-7% от всички вродени малформации на сърцето и големите съдове. Традиционното разделяне на предуктална и постдуктална коарктация на аортата сега се смята за прекалено елементарна, тъй като много от пациентите с предуктални лезии не проявяват симптоми до зряла възраст. Само тези с най-тежка обструкция или с асоциирани сърдечни дефекти проявяват симптоми като новородени. Повечето от останалите случаи се откриват поради находки като сърдечни шумове или хипертензия при рутинен преглед. Забавен или липсващ феморален пулс и разлика между систоличното налягане измерено на ръката и крака повече от 20 mm Hg насочва към коарктация на аортата. Като цяло възрастта на изява на първите симптоми зависи повече от тежестта, отколкото от мястото на обструкция. Коарктацията на аортата може да бъде подразделена на изолирана коарктация на аортата, коарктация с вентрикуларен септален дефект и коарктация със сложни сърдечни аномалии. Изключително рядка вродена аномалия е коарктация на дясната аортна дъга.

3.3, 10 гласа

СИМПТОМИ И ПРИЗНАЦИ ПРИ Коарктация на аортата МКБ Q25.1

ВСИЧКИ

ЛЕЧЕНИЕ НА Коарктация на аортата МКБ Q25.1

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО

ЗАБОЛЯВАНЕТО Е СВЪРЗАН КЪМ

Анатомия