Начало Медицинска енциклопедия Лечения Хирургия: видове и показания за приложение Хирургично лечение

Хирургия: видове и показания за приложение

Хирургия: видове и показания за приложение - изображение

Често лекарствата и алтернативните методи на лечение се оказват безсилни и не могат да бъдат полезни за лечението на различни заболявания (автоимунни, неопластични, възпалителни и други). В тези случаи на помощ идват различните методики и техники, използвани в хирургията.

Напредъкът в технологичния свят и съвременните средства създават ново поле за изява на хирургичните методики. Към днешна дата се отбелязва значителен напредък по отношение на преживяемостта след хирургичните интервенции, подобряване на здравословното състояние на пациентите и удължаване на живота им в сравнение с преди 50 години например.

Развитието на технологиите се отразява осезаемо върху хирургичните техники, инструменти, апаратура, методики за стерилизация и други, така необходими за постигане на желаните резултати.

Независимо дали се касае за рутинна операция или спешно извършване на определена интервенция развитието в хирургията позволява справяне със ситуацията, осигурявайки необходимите средства и условия за извършването им.

Хирургия: видове и показания за приложение, е широка тема, обхващаща всички използвани хирургични практики и методики във всички направления на медицината, като нейният широк обхват е причината за подобрените възможности за лечение на пациенти с различни по вид и тежест заболявания (от туморни образувания в мозъка например до банална смяна на тазобедрена става).

Какво представлява хирургията?

Какво представлява хирургията?

Хирургията е голям дял от медицината, който използва широк диапазон от средства за лечение на редица заболявания.

По същество хирургията използва многообразие от техники, като основната цел при приложението на различните хирургични интервенции е лечение на конкретно заболяване посредством отстраняване, възстановяване или имплантиране на необходимите тъкани.

В някои случаи хирургията се прилага за облекчаване на симптомите при определени болести увреждания, както и с палиативна цел (при липса на създадено ефективно етиологично лечение).

В зависимост от целта на операцията, локализацията и тежестта на болестния процес, използваната техника и методики при хирургичната интервенция и редица други фактори, се различават няколко основни вида манипулации.

При избора на хирургична техника при всеки конкретен пациент се взимат много фактори под въпрос, като целта е постигане на оптимални резултати с минимално инвазивни процедури с добър профил на безопасност.

Хирургия: видове хирургия и хирургични процедури

В зависимост от редица фактори се различават множество видове хирургични процедури.

Видове хирургия в зависимост от времето на извършване на процедурата:

 • планова операция: тя се извършва при състояния, които не застрашават пряко живота на болния. Извършва се в хода на лечението на определен пациент след съгласуване между отделните специалисти и болния за най-подходящото време (стабилно здравословно състояние, индивидуални особености и предпочитания)
 • полупланова операция: полупланова е тази операция, при която трябва се избягва трайно увреждане или смърт, но може да бъде отложена за кратко време (обикновено в рамките на няколко дни) и може да се осигури достатъчно време за предоперативна подготовка на болния (промяна на лекарствена терапия, стабилизиране на подлежащо заболяване, промяна в диетата, ограничаване на вредните навици и други)
 • спешна операция (операция по спешност): операция, която трябва да бъде направена незабавно, в най-кратки срокове, за да спаси живота на пациента, да възстанови телесната цялост или нормалното функциониране на определени органи или структури. Операциите, извършвани по спешност, крият най-големи рискове от усложнения, тъй като липсва време за подготовка на болния за предстоящата интервенция

Видове хирургия и хирургични процедури

В зависимост от степента на инвазивност (нарушаване на целостта на структурите) се различават два основни вида хирургични интервенции:

 • минимално инвазивна хирургия (минимално инвазивни оперативни техники): при този вид процедури се извършва малък разрез на повърхността на кожата, посредством който се достига до кухина или кръвоносен съд. През този отвор се въвеждат различни видове уреди (за лечение или диагностика). Такива операции например са лапароскопията и ангиопластиката. Въвеждането на минимално инвазивната хирургия в съвременната хирургична практика е възможно благодарение на невероятния напредък в областта през последните няколко десетилетия
 • инвазивна хирургия (отворена): този вид интервенция се характеризира с извършването на широки разрези за достъп до определеното място на операцията и осигуряване на достатъчно по площ оперативно поле

В зависимост от целта на хирургията се различават няколко основни вида, а именно терапевтична (целта е лечение на конкретно заболяване), експлоративна (извършва се с диагностична цел за откриването на определени увреждания и патологични изменения) и козметична хирургия (цели подобряване на вида и състоянието на пациента).

Често отделните видове хирургия се разделят на няколко големи групи в зависимост от засегнатата част от тялото и локализацията на оперативната интервенция. По тези критерии различаваме най-общо гръдна хирургия (най-често за извършване на манипулации, засягащи сърдечно-съдовата система), коремна хирургия (най-често за извършване на манипулации, засягащи гастроинтестиналния тракт), ортопедична хирургия (при засягане на структурите на опорно-двигателната система) и други.

В зависимост от използваната техника и оборудване се различават лазерна хирургия, микрохирургия, роботизирана хирургия и други.

Според вида на извършваната процедура се различават:

 • ампутация: включва отстраняване на част от тялото, обикновено се касае за крайник
 • резекция: отстраняване на част от вътрешен орган
 • ексцизия: премахване на увредени тъкани или структури от даден орган
 • реимплантация: операция, при която се възстановява целостта на тялото като се реимплантира отстранена от тялото част
 • реконструктивна хирургия: включва възстановяване на ранени, силно травмирани или деформирани части на тялото
 • козметична хирургия: използва се за подобряване външния вид на иначе нормална структура
 • трансплантационна хирургия: замяната на един орган или част от тялото с друг от друг човек (донор)

Съществува изключително голямо многообразие от видове хирургични интервенции и манипулации при класифицирането им според различни критерии, което се дължи на широкото приложение на този терапевтичен метод.

Възможностите, които предоставя хирургията като метод на лечение се използват широко в урологията, гастроентерологията, кардиологията (кардиохирургия), акушерството и гинекологията, ортопедията, онкологията, неврологията (неврохирургия), офталмологията, но също така намират приложение и в рамките на стоматологията и лицево-челюстната хирургия.

Хирургия: показания за приложение

Хирургия: показания за приложение

Многобройните и разнообразни хирургични техники и методики намират приложение във всички аспекти на съвременната медицина, позволявайки ефективно лечение, облекчаване на симптомите и подобряване на прогнозата при отделните пациенти.

Решението за провеждане на хирургична терапия е комплексно и изисква внимателно обмисляне на всички възможни опции, като се препоръчва избор на минимално инвазивен метод, съобразен с конкретните потребности на всеки пациент.

Хирургията се прилага във всички раздели и специалности на медицината, като в някои случаи е средство на първи избор на терапия, докато в масовия случай се явява крайна мярка, радикален метод, прилаган при липсата на ефективност от алтернативните методики, лекарствената терапия и други нехирургични техники на лечение.

Едни от най-честите заболявания в клиничната практика, при които се прилага хирургично лечение, включват:

 • вродени или придобити заболявания на опорно-двигателния апарат: различни хирургични подходи се прилагат например при hallux valgus (придобит), артрози, гонартроза (артроза на колянната става), коксартроза (артроза на тазобедрената става), различни вродени деформации на стъпалото, гръдния кош, различни форми на артрит, крива шия (torticollis), ишиас, остеомиелит, остеонекроза, сколиоза, ставен излив, за облекчаване на симптомите при ставна болка, фрактури (счупвания), някои видове луксации (изкълчване) и други видове травми, изискващи хирургична репозиция и възстановяване на анатомичната цялост на засегнатите структури
 • вродени или придобити заболявания на сърдечно-съдовата система: аневризма и дисекация на аортата, коарктация на аортата, артериална емболия и тромбоза, атеросклероза, варикозни вени, вродена митрална стеноза и други вродени заболявания, засягащи съдовете или структурите на сърдечно-съдовата система, исхемична болест на сърцето, кардиомиопатия, стенокардия и други
 • вродени или придобити заболявания, засягащи стомашно-чревния тракт: атрезия на хранопровода, болест на Crohn (регионарен ентерит), улцерозен колит, вродени изменения (липса, атрезия, стеноза) на различни части по хода на стомашно-чревния тракт, дивертикули на червата, жлъчнокаменна болест (холелитиаза), остър апендицит, ингвинална херния, перитонит, остър панкреатит, полипи, фисури и фистули, хемороиди, язва на стомаха, язва на дванадесетопръстника и други
 • вродени или придобити заболявания, засягащи отделителната система: хидронефроза, камък в бъбрека, уретера, пикочния мехур, бъбречна колика, бъбречнокаменна болест, незадържане на урина и други
 • вродени или придобити заболявания, засягащи половата система: безплодие, аномално маточно и вагинално кръвотечение, галакторея, ендометриоза, пролапс на женските полови органи, недесцендирал тестис и други
 • вродени или придобити заболявания, засягащи нервната система: spina bifida, вродена хидроцефалия, епилепсия, менингит, мозъчно сътресение, невралгия на троичния нерв, неврит и невралгия на други нерви и други
 • вродени и придобити заболявания, ангажиращи зрителния анализатор: блефароспазъм, вроден ектропион, вроден ентропион, глаукома и други
 • заболявания на ендокринната система: при различните форми на гуша, хипотиреоидизъм, хипертиреоидизъм, синдром на Cushing, за лечение на някои от късните усложнения на захарния диабет и други
 • заболявания, ангажиращи кожата: акне, epidermolysis bullosa, абсцеси, витилиго и други
 • злокачествени заболявания с различна локализация: независимо от локализацията често при злокачествените заболявания (а при някои случаи и при доброкачествените) се налага отстраняване на целия или части от карцинома с цел лечение или облекчаване на симптомите. В масовия случаи хирургичното лечение на новообразованията се комбинира с лъчетерапия, химиотерапия или радиотерапия

Това не е пълен списък на заболяванията и направленията, при които се прилагат различните пособи на хирургичното лечение.

За намаляване на евентуалните и възможни рискове в хода на този тип лечение се препоръчва консултация със специалист (екип от специалисти) при избора на терапия, възможни опции за последващо лечение и стриктно спазване на съветите и наставленията на лекуващия лекар.

При плановите операции често е необходима предварителна подготовка на пациента, включваща промяна в медикаментозната терапия, промени в диетата, ограничаване на вредните навици и други.

Хирургия: възможни рискове

Хирургия: видове и показания за приложение, възможни рискове при манипулациите

Въпреки многократно подобрените условия в сравнение с близкото минало и необозримите възможности пред хирургията, все още се наблюдава висок процент нежелани, странични ефекти по време на или след извършването на определена хирургична интервенция.

Рискът от изява на странични реакции зависи от множество фактори, като например:

 • вид на оперативната интервенция: планова, полупланова или по спешност, като интервенциите, извършени по спешност крият най-високи рискове
 • инвазивност на хирургичната процедура: минимално инвазивните процедури се считат за най-безопасни и се свързват с най-нисък риск от изява на странични ефекти
 • локализация на болестния процес: при ангажиране от болестния процес на добре кръвоснабдени органи се наблюдава по-висок риск от изява на нежелани ефекти, като например кървене и свързаните с него усложнения
 • вид и тежест на болестта: в зависимост от етиологията на заболяването, тежестта на проявите и степента на засягане на даден орган или структура може да се предвиди относителният риск от нежелани ефекти
 • общо здравословно състояние на пациента: наличието на подлежащи заболявания с хроничен характер крие по-висок риск от нежелани ефекти по време и след хирургичната интервенция
 • технологично оборудване, условия и опит на хирургичния екип

При извършването на определена хирургична интервенция, независимо от нейния вид, сложност, инвазивност, локализация на болестния процес, съществуват определени рискове от изява на странични, нежелани ефекти, често предвидими и лесни за предотвратяване.

Най-често в хода на манипулацията и след това е възможно кървене от мястото на операцията, като в зависимост от локализацията и степента на кръвоснабдяване на органа са възможни различни по тежест усложнения.

В много от случаите кървенето се предотвратява с помощта на локални средства (така наречените гъби, съдържащи препарати, водещи до кръвоспиране или други видове превръзки и материали с кръвоспиращо действие). Рискът от кървене нараства в случаите на спешни инвазивни манипулации при пациенти, приемащи антикоагуланти.

При оперативните интервенции във връзка с нарушаване целостта на структурата на определени органи, включително и кожата, съществува риск от инфекция.

По тази причина се препоръчва стриктно проследяване за спазване на правилата на дезинфекции и антисептична обработка, а при наличие на висок риск (при операции с определена локализации, при пациенти с понижен имунитет) се препоръчва предоперативна профилактика с антибиотици и прием на подходящи антибиотични средства до няколко дни след операцията. Това значително намалява рисковете от развитие на вторична бактериална инфекция.

При големи, инвазивни оперативни интервенции се наблюдава по-висок риск от увреждане в резултат от засягане на съседни органи и структури в хода на манипулацията. В подобна ситуация е необходима мигновена реакция от страна на хирургичния екип и намаляване на последствията от увреждането.

В някои случаи увреждането става ясно едва след приключване на операцията и неправилното възстановяване (забавено, с усложнения) на пациента. По тази причина се препоръчва при планова операция да се доверите на екип от специалисти с достатъчно дълъг опит в областта и разполагащи с необходимата екипировка и оборудване за справяне с извънредни ситуации.

Хирургия: видове и показания за приложение, намира широко поле за изява и позволява лечение на иначе трудно или неповлияващи се от медикаменти и други средства и лечебни техники заболявания.

За постигане на оптимални резултати е необходима правилна грижа и внимание към пациента, подробен разпит и преглед преди операцията, избор на най-подходящата за неговото конкретно състояние процедура (при възможност минимално инвазивна) и подходяща грижа в следоперативния период до пълното му възстановяване.

 

По текста работи: д-р Лилия Пашова-Стоянова

Още по темата:

3.7, 3 гласа

ЗАБОЛЯВАНИЯ, ПРИ КОИТО СЕ ПРИЛАГА ЛЕЧЕНИЕТО Хирургия: видове и показания за приложение

ВСИЧКИ

БИБЛИОГРАФИЯ

https://en.wikipedia.org/wiki/Surgery
https://stanfordhealthcare.org/medical-treatments/g/general-surgery/types.html
https://www.cancer.gov/about-cancer/treatment/types/surgery
https://www.cancer.org/treatment/treatments-and-side-effects/treatment-types/surgery/special-surgical-techniques.html
https://stanfordhealthcare.org/medical-treatments/c/cancer-surgery/types.html
http://www.cancerresearchuk.org/about-cancer/cancer-in-general/treatment/surgery/about
https://www.healthline.com/health/hemorrhoid-surgery
http://www.viha.ca/surgery/surgery_types/index.html

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС СТАТИЯТА

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

КатегорияИсторияНовиниЛеченияКлинични пътекиНормативни актовеСпециалистиЛюбопитноСпортЛайфстайлСнимкиЗаведенияПатологияОрганизацииИзследванияПсихологияЗдравни съветиИнтервютаСоциални грижиАнкетиДиетиГеографияЛичностиБотаникаНаправления в медицината