Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Вродени аномалии, деформации и хромозомни аберации

Вродени аномалии, деформации и хромозомни аберации МКБ Q00-Q99

Вродени аномалии, деформации и хромозомни аберации МКБ Q00-Q99 - изображение

Вродените аномалии, деформации и хромозомни аберации са дефекти, с които се ражда човек. Възникват поради много и разнообразни причини, вследствие на което настъпват мутации. Мутациите представляват промени в генетичната информация, носител, на която са молекулите на ДНК и РНК.

Вродените аномалии, деформации и хромозомни аберации се разглеждат от международната класификация на болестите като се групират в зависимост от органите и системите, които са главно засегнати при съответните аномалии.

Класът вродени аномалии, деформации и хромозомни аберации включва следните блокове:

• Q00-Q07 Вродени аномалии на нервната система

• Q10-Q18 Вродени аномалии на окото, ухото, лицето и шията

• Q20-Q28 Вродени аномалии на системата на кръвообращението

• Q30-Q34 Вродени аномалии на дихателната системa

• Q35-Q37 Цепка на устната и небцето [заешка устна и вълча уста]

• Q38-Q45 Други вродени аномалии на храносмилателната система

• Q50-Q56 Вродени аномалии на половите органи

• Q60-Q64 Вродени аномалии на отделителната система

• Q65-Q79 Вродени аномалии и деформации на костно-мускулната система

• Q80-Q89 Други вродени аномалии

• Q90-Q99 Хромозомни аберации, некласифицирани другаде

Информация за началното развитие на човека, основните процеси в ембриогенезата и факторите, които влияят на това развитие може да намерите в обща ембриология.

Повече информация за ембрионалното развитие на системите и органите, критичните периоди за тяхното образуване при влиянието на определени фактори от страна на майката и околната среда може да прочетете в специална ембриология.

3.2, 5 гласа

ВИДОВЕ Вродени аномалии, деформации и хромозомни аберации МКБ Q00-Q99

СИМПТОМИ И ПРИЗНАЦИ ПРИ Вродени аномалии, деформации и хромозомни аберации МКБ Q00-Q99

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО