Начало Медицинска енциклопедия Анатомия Органи и системи Сърдечносъдова система Аорта Клонове на гръдна аорта

Клонове на гръдна аорта

Клонове на гръдна аорта - изображение

Клоновете на гръдната аорта се делят на париетални или пристенни, които кръвоснабдява гръдната и отчасти коремната стена, и висцерални или органни, които достигат до органи в гръдната кухина.

Пристенните клонове на гръдна аорта са aa. intercostales posteriores и aa. phrenicae superiores.
Задните междуребрени артерии - aa. intercostales posteriores, са десет чифта, разполагат се в трето до единадесето междуребрие и под дванадесето ребро - a. subcostalis. Те излизат от ствола на гръдната аорта на равнището на съответните междуребрия. Десните артериални съдове имат по-дълъг ход от левите и достигат съответните междуребрия като прекосяват предната повърхност на гръбначния стълб. След като достигнат междуребрените пространства те преминават по sulcus costae на съответното по-горно ребро. До ъглите на ребрата са покрити единствено от париеталната плевра, а в последствие минават между вътрешните и външните междуребрени мускули. Напред те се срещат и анастомозира с rami intercostalies anteriores, идващи от a. thoracica interna. Долните три-четри междуребрени артерии напускат предния край на междуребрените пространства и продължават своя ход между широките мускули на корема. Те анастомозират с разклонения на аа. epigastricae.

По своя ход всяка a. intercostalis posterior отделя редица клончета:

  • ramus dorsalis - насочва се назад, като преминава под шийката на съответното ребро и се появява на гърба, като се отделят: ramus spinalis за гръбначния мозък, клончета за мускулите на гърба и две крайни клончета за кожата на гърба (медиално и латерално);
  • ramus cutaneus lateralis - достига до подкожните слоеве на страничната гръдна стена, където се дели на предно и задно клонче. Предните клончета на по-горните междуребрия достигат млечната жлеза и вземат участие в нейното кръвоснабдяване.

Aa. phrenicae superiores са най-често две на брой и се отделят от долния край на гръдната аорта, като се насочват към горната повърхност на диафрагмата, където се разклоняват и анастомозират с разклонения на другите диафрагмални артерии - a. pericardiacophrenica и a. musculophrenica (клонове на a. thoracica interna).

Висцералните клонове на гръдна аорта са:

1. Rami bronchiales - 2-3 на брой, излизат от предната стена на аортата, навлизат в белодробния хилус, разклоняват се заедно с бронхите и кръвоснабдява тяхната стена.

2. Rami oesophageales - 3-6 на брой, отделят се на различна височина и достигат съответната част на хранопровода, където дават възходящи и низходящи клонове, от които се отделят разклонения за неговата стена. В горната част на хранопровода разклоненията на тези артерии анастомозират с клончета на a. thyroidea inferior, а в долната - с клончета на a. gastrica sinistra.

3. Rami pericardiaci - различни на брой и кръвоснабдяват задната стена на перикарда.

4. Rami mediastinales - представляват множество малки артериални съдове, които кръвоснабдяват лимфните възли и съединителната тъкан на задното средостение.

5.0, 1 глас

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

Категория