Начало Медицинска енциклопедия Анатомия Цитология Специализирани структури на клетъчната мембрана

Специализирани структури на клетъчната мембрана

Специализирани структури на клетъчната мембрана - изображение
   Специализираните образувания на клетъчната мембрана се образуват в зависимост от функцията и вида на клетката.
     Микровъси - представляват структури, изградени от 20-40 актиново нишки, диаметъра им е приблизително 0.1 микрометър, а дължината от 0,6 до 1 микрометър.
Характерно за микровилите е, че те не достигат до базалната мембрана, а свършват в аморфна материя. Отделните актинови филаменти се свързват един с друг чрез мостчета от белтъци.
Плазмалемата им притежава добре развит гликокаликс.
Благодарение на микровилите се увеличава клетъчната повърхност и увеличаване на резорбцията и обмяната на йони, различни малки молекули, както и течности.
   Базални нагъвания се срещат в клетки, за които е характерен интензивен транспорт на веществата. Те разделят цитоплазмата на отделни части.
   Реснички - характерни са за дихателната и половата система. Ресничките са изградени от плазмалема, базално телце, стъбло и преходна част. Девет двойки микротубули, наредени в кръг и една, която е разположена в средата му дават характерния за ресничките строеж.
   Камшичета - по структура много приличат на ресничките, но са по-дълги. Този вид структури на клетъчната мембрана са свързани с движението.
   Стереоцилии - представляват част от клетъчната мембрана, в която се включва част от цитоплазмата. Те са постоянни структури на цитоплазмата. Предполага се, че имат роля за секрецията и резорбцията на вещества.
3.0, 4 гласа

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

Категория