Начало Медицинска енциклопедия Анатомия Хистология Специална хистология

Специална хистология

Специална хистология - изображение
   Целта на специалната хистология е изгражденато на синтетично-аналитичен образ на сложно устроените структури в организма - органите. По правило всеки организъм се разглежда в следния възходящ ред: химични елементи, органични вещества, клетъчни органоиди, клетки, тъкани, органоиди, органи, органни системи, организъм.

   Специалната хистология разглежда морфо-функционалните особености на органите, обединява ги в органни системи и дава основата на структурното единство на целия организъм.

   Органите са части от организмите, които са филогенетично, генетично, морфологично, функционално и метаболитно обособени общности от тъкани и принадлежат към някои от органните системи.

   Органните системи са общности от органи в организмите на животните и човека, които са свързани структурно, метаболитно и функционално.

   Организмът представлява биосистема, която може да реагира и да се приспособява към влиянията на външната среда, да се размножава, да се саморегулира, движи, расте, старее и умира.

3.2, 10 гласа

ПОДРАЗДЕЛИ НА Специална хистология

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

Категория