Начало Медицинска енциклопедия Анатомия Хистология Специална хистология Устройство на храносмилателната система

Устройство на храносмилателната система

Устройство на храносмилателната система - изображение
   Слоестите органи са изградени от три основни слоя и един междинен слой. От вътре на вън те са подредени в следната последователност:

   - tunica mucosae (лигавичен слой) - покрива вътрешната повърхност на кухите слоести органи. 


   В повечето органи лигавицата е изградена от три подслоя: 

   1) lamina epithelialis mucosae (епителен подслой) - бива изграден от различни по вид епителни клетки, в зависимост от това в кой орган се намира;
   2) lamina propria mucosae (проприя) - този подслой бива изграден от хлабава съединителна тъкан и образува базална мембрана, която разграничава епителната тъкан от подлежащата й съединителна тъкан. В този подслой се намират множество кръвоносни съдове и нервни окончания. Проприята изпълнята трофична, защитна и опорна функция.
   3) lamina muscularis mucosae (мускулен подслой) - този подслой е изграден от гладка мускулна тъкан, която често се среща в 2 слоя - напречен и надлъжен. Функцията му е свързана с осигуряване на самостоятелната подвижност на лигавицата. 

   - tunica submucosa (подлигавица) - изградена е от хлабава влакнеста съединителна тъкан. В този слой се намират кръвоносни съдове и нерви. При някои органи в този слой могат да бъдат разположени жлези, лимфоидни образувания и специфични за съответния орган структури.

  - tunica muscularis (мускулен слой на стената) - състой се от два слоя - вътрешен пръстеновиден и външен надлъжен слой.
 
   - tunica serosa (серозен слой) - изграден от уплатнена съединителна тъкан. На повърхността й има еднослоен плосък покривен епител, наречен мезотел. Тази серозна обвивка покрива органите, разположени в гръдната (плевра) и коремната (перитонеум) кухина и техните стени. 

   - tunica adventitia (адвентиция) - тя също е външна обвивка на органите. С нея са покрити органите, разположени извън споменатите по-горе кухини. 

   Начална част на храхосмилателната система е устната кухина. Органите, които я изграждат, с малки изключения, са изградени като слоести органи.

   - Устните са кожно-лигавични гънки. Устната лигавица има многослоен епител.

   - Бузите отвън са покрити с кожа, a вътрешната им повърхност е изградена от кутанна лигавица. 

   - Твърдото небце представлява много уплътнена лигавица, която образува напречни ниски гребени, а надлъжно има срединен шев. В каудалната част на проприята, която е срастнала с надкостницата, са разположени муцинозни слюнчени жлези. 

   - Меко небце - изградено е от плочковидно разположена мускулна тъкан. Повърхността му е изградена от кутанна лигавица. В проприята могат да се открият лимфни възли и слюнчени жлези.
  

    - Венците представялват кутанна лигавица, която покрива горната и долна челюст. Проприята им е срастнала с периоста на челюстите.

3.4, 5 гласа

ПОДРАЗДЕЛИ НА Устройство на храносмилателната система

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС СТАТИЯТА

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

КатегорияФизиология