Начало Медицинска енциклопедия Анатомия Хистология Специална хистология Устройство на храносмилателната система Хистология на стомаха

Хистология на стомаха

Хистология на стомаха - изображение

   Стомахът има функция на временен резервоар на приеманата в организма храна, също така участва в механичното и химично смилане, има и секреторна дейност. 

   Редица особеноси в структурата и функцията на стомашната лигавица дават основание той да бъде разделен на три части: 
   - кардиен отдел - локализиран в областта, където се влива хранопровода;
   - пилорен отдел - преходна част, обхващаща изхода на стомаха и началото на дванадесетопръстното черво;
   - фундусен отдел - разполпожен е между горепосочените два отдела. 

   Стомашната лигавица образува добре изразени лигавични гънки, които увеличават обема на стомашната повърхност. По повърхността на стомашните гънки се образуват бразди, които очертават участъци, по чиято повърхност се отварят стомашни жлези.

   Lamina epithelialis mucosae е изградена от еднослоен призматичен епител, чиито клетки имат добре развит ендоплазмен ретикулум и апарат на Голджи. В апикалната им част се намират муциногенни гранули. Именно благодарение на последните клетките на лигавицата са покрити със слузен секрет, който ги предпазва от действието на стомашния сок.

   В lamina propria mucosae се наблюдава хлабава влакнеста съединителна тъкан, лимфоцити, плазмоцити и други клетки.

   Lamina muscularis mucosae е изградена от два слоя гладка мускулна тъкан.

   Tela submucosa - добре кръвоснабдена е. В нея се намира plexus submucosus, който инервира стомашната лигавица.

   Tela muscularis е съставена от три слоя гладка мускулна тъкан. Най-вътрешният слой е съставен от косо разположени клетки и образува пръстеновидния мускул, който затваря кардията. Средният слой е с пръстеновидно разположение на клетките и образува musculus sphincter pylori. Външният слой е надлъжен.

   Tunica serosa е изградена от уплътнена съединителна тъкан, която е покрита с мезотел.

   Жлезите на стомаха секретират по мерокринен тип. Според локализацията си, те биват: кардиини, пилорни и фундусни.

   Като същински стомашни жлези се означават фундусните. Разположени са много на гъсто. Те са съставени от няколко вида жлезни клетки: главни, пристенни, допълнителни и ендокринни.

   Кардиините жлези са разположени нарядко в хлабавата съединителна тъкан на проприята. Характерно за тях е, че дъната на разклоненията им са разширени. Клетките, които изграждат тези жлези са призматични и отделят слуз.

   Пилорни жлези - разположени са в пилорната част. Биват по-къси и силно разклонени. Освен слузни клетки, в тях се намират главни и пристенни клетки.

3.8, 6 гласа

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

Категория