Начало Медицинска енциклопедия Анатомия Хистология Специална хистология Устройство на храносмилателната система Хистологично устройство на черния дроб

Хистологично устройство на черния дроб

Хистологично устройство на черния дроб - изображение
   Черният дроб е най-голямата жлеза в организма. Външната му повърхност е покрита със сероза, която е срастнала с обвиващата черния дроб, капсула от съединителна тъкан. От капсулата към вътрешността на органа се образуват прослойки, който ограждат паренхима и по този начин образуват чернодробните делчета. Последните са морфологична и функционална единица на черния дроб.

 

   Делчетата на черния дроб са изградени от епителен паренхим и кръвоносни съдове. Хепатоцитите са подредени в едноредни плочки. В центъра на всяко делче се разполага vena centralis. 
Клетките на черния дроб са с неправилна форма. Те имат добре развити клетъчни органоиди. Съдържат клетъчни включения. Натрупването в тях на гликоген става в часовете след нахранване.

 

   От вгъванията на плазмолемата на съседни хепатоцити се образуват жлъчните капиляри. Хепатоцитите образуват жлъчен секрет, отделят го в капилярчето и го сгъстяват допълнително. В периферната част на делчето жлъчното капилярче се разширява и се включва в жлъчното каналче.

   Между чернодробните плочки в делчето се разполагат междувенозни синусоидни капиляри, които събират кръв от междуделчестите вени и я отвеждат във vena centralis. Техните стени са изградени от Купферови и ендотелни клетки. Ако е необходимо, Купферовите клетки могат да фагоцитират.

   Между стената на синусоидния капиляр и чернодробната плочка се образува така нареченото пространство на Дисе, през което преминава кръвната плазма, като по този начин хепатоцитите резорбират избирателно голяма част от веществата и ги натрупват, дообработват или обезвреждат.

   Функцията на кръвно депо на черния дроб се дължи на наличието на сфинктри в двата края на синусоидните капиляри.

   Резервоар на жлъчния сок е жлъчния мехур. Лигавицата му е изградена от еднослоен призматичен епител. Наблюдават се еластинови влакна, разположени в съединителната тъкан на проприята и адвентицията.

2.8, 4 гласа

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

Категория