Начало Медицинска енциклопедия Анатомия Хистология Специална хистология Устройство на храносмилателната система Хистологично устройство на червата

Хистологично устройство на червата

Хистологично устройство на червата - изображение
   Според морфо-функционалните си особености, червата се разделят на две части: тънко черво и дебело черво.

   Тънкото черво се дели на дванадесетпръстно, празно и хълбочно. Тези негови части имат сходен строеж.

   По въртрешната повърхност на тънкото черво се наблюдават множество гънки, които увеличават площта около два пъти.

   Lamina epithelialis mucosae е образувана от ентероцити и чашковидни клетки. По повърхността на ентероцитите се наблюдават микровили, които увеличават резорбционната повърхност на червата. Между микровилте е разположен слой от гликокаликс, а в микровилите се срещат микротубули и микрофиламенти.

   Ядрото на ентероцитите е разположено във вегетативния полюс на клетките. Апаратът на Голджи и ендоплазмения ретикулум са добре развити.

   Lamina propria mucosae е добре развита и в нея се забелязват клетъчни елементи и ретикуларни влакна. Тук са разположени чревните жлези. Срещат се и лимфни фоликули. В хлабавата съединителна тъкан на проприята са разположени кръвоносни съдове и нерви, които осигуряват трофиката на тъканта.

   Lamina muscularis mucosae се среща в целия чревен канал и се състой от два слоя мускулна тъкан - пръстеновиден и надлъжен.

   Епителната част и проприята на чрвото образуват издувания по вътрешната повърхност на червото, които се наричат чревни власинки (вили) - образувания, подпомагащи резорбцията.

   Tela submucosa е много добре развита. Тя се състой от хлабава съединителна тъкан, съдържаща голямо количество свободни клетъчни елементи и ретикуларни влакна.

   Tunica muscularis има по-добре развит вътрешен слой.

   Външната повърхност на червото е покрита от сероза (висцерален перитонеум).

   Чревните жлези са разположени всред хлабавата съединителна тъкан на проприята на чревната лигавица. В стената на всяка жлеза се установяват няколко вида клетки - резорбционни епителни клетки с микровили, чашковидни клетки, клетки без микровили, клетки на Панет, аргирофилни клетки.

   При дванадесетопръстника (duodenum) чревните власинки са най-ниски от всички отдели на тънките черва. Те са предимно с листовидна форма. В този отдел се срещат най-малко количество чашковидни клетки. Дуоденалните жлези отделят секрет, който има алкална реакция и неутрализира частично постъпващата солна киселина от стомаха.

   Хълбочно черво (ileum) - при него чревните власинки са най-високи и тънки, с най-много чашковидни клетки .

   Дебелото черво (intestinum crassum) се състой от три части: сляпо, дъговидно и право черво. За разлика от тънкото черво, лигавицата на дебелото няма чревни власинки, а образува гънки. Tunica muscularis не е цялостен слой, а е съставен от няколко лентовидни, надлъжни ленти. 

   В дебелите черва се резорбира водата, сгъстява се и се оформя фекалната маса. Чрез лигавицата на дебелото черво се отделят излишните и непотребни за организма вещества.

 

3.3, 4 гласа

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

Категория