Начало Медицинска енциклопедия Анатомия Хистология Специална хистология Устройство на храносмилателната система Хистология на глътката и хранопровода

Хистология на глътката и хранопровода (Pharinx et oesophagus)

Хистология на глътката и хранопровода (Pharinx et oesophagus) - изображение

   В глътката (фаринкс) се пресичат дихателния и храносмилателния път.

   Според локалозацията се различават се три анатомични отдела: 

   - носов отдел - покрит е от лигавица, която има еднослоен многореден ресничест епител;
   - устен и гръклянен отдел - лигавицата им е изградена от многослоен плосък епител; 

   Проприята във всички отдели съдържа голямо количество еластични влакна. Слузни жлези се наблюдават в субмукозата. Мускулният слой е изграден от скелетна мускулна тъкан.

    Глътката е покрита с адвентиция от външната си страна. 

   Хранопроводът има типичен слоест строеж. 
   - lamina epithelialis mucosae е изградена от многослоен плосък епител;
- lamina propria mucosae бива добре развита. В нея се наблюдават жлези, приличащи на тези на стомашната кардия.
 
- lamina muscularis mucosae е цялостен подслой. 

   Tunica submucosa е сравнително дебела. В нея се разполагат муцинозни жлези.

   Tunica muscularis бива двуслойна.

4.0, 6 гласа

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

Категория