Начало Медицинска енциклопедия Анатомия Хистология Специална хистология Устройство на органите на кръвотворенето и имунната защита

Устройство на органите на кръвотворенето и имунната защита

Устройство на органите на кръвотворенето и имунната защита - изображение
   Към тази група спадат: червения костен мозък, тимуса, слезката, лимфните възли, сливиците и лимфните фоликули, които са разположени поединично в различни системи.

   В кръвотворните органи протича размножаването и диференцирането на кръвотворните клетки.

   В червеният костен мозък се образуват кръвни клетки и предшественици на В- и Т-лимфоцитите.

   Подобно на мрежа (от ретикуларна съединителна или ретикуларно-епителна тъкан) са разположени кръвните клетки в кръвотворните органи. В тези органи се извършва размножаването и диференцирането на кръвотворните клетки. Друга роля, която бива изпълнена от тези органи е на кръвни депа.

   Т-лимфоцотите, които се образуват в тимуса, водят началото си от костния мозък. След като попаднат в тимуса, те стават имунокомпетентни, т.е. по плазмените им мембрани се локализират мембранни рецептори. От тимуса - тези клетки мигрират към лимфопоетичните органи. От последните те попадат в кръвта. При попадане на антиген в организма, последният бива свързан с определените рецепторни места, при което Т-лимфоцитът се превръща в имуноцит. Имунитетът, който осъществяват тези клетки се нарича клетъчен. Някои Т-лимфоцити са предназначени да убиват чуждите клетки (Тк - клетки убийци). Други видове Т-клетки са: Тh (подпомагащи клетки), Тs (потискащи клетки), Т-лимфокини. Т-клетките, които не загиват се наричат клетки на имунната памет. След нова среща на организма с даден познат патоген - те реагират бързо и ефективно.

   В-лимфоцитите произлизат от червения костен мозък. Чрез поредица от реакции те могат да синтезират антитела. За да се активират В-лимфоцитите за този синтез е необходимо те да се свърат със съответно програмирани Т-лимфоцити помощници. За активиране на В-лимфоцитите важна роля играят макрофагите. Една част на активираните В-лимфоцити се превръщат в клетки на имунната памет.

3.4, 5 гласа

ПОДРАЗДЕЛИ НА Устройство на органите на кръвотворенето и имунната защита

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС СТАТИЯТА

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

КатегорияФизиология