Начало Медицинска енциклопедия Анатомия Хистология Специална хистология Устройство на органите на кръвотворенето и имунната защита Устройство на червения костен мозък и тимуса

Устройство на червения костен мозък и тимуса

Устройство на червения костен мозък и тимуса - изображение

   Всчки кръвни клетки се „произвеждат" в червения костен мозък. Последният може да бъде намерен в празнините на гъбестото вещество на плоските кости, епифизите и диафизите на дългите кости.

   Характерно за червения костен мозък е, че той е много добре кръвоснабден.

 

   Червеният костен мозък има мрежовидна структура, изградена от ретикуларна съединителна тъкан. 
 В него се срещат макрофаги, мастни клетки, фибробласти и фиброцити.

 

   В ретикуларната съединителна тъкан има млади кръвотворни клетки, от които се получават: еритроцити, лимфоцити, гранулоцити, тромбоцити и моноцити.

   С течение на времето част от червения костен мозък се превръща в богат на мастна съединителна тъкан жълт костен мозък.

   Тимусът е орган с форма на неправилна пирамида. Има два дяла. Разполага се в горния медиастинум. В него се получават имунокомпетентни Т-лимфоцити.

   От вън тимусът е покрит със съединително-тъканна капсула, от която на вътре се образуват преградки - септи, разделящи паренхима на органа на делчета. Всяко делче има периферна част (кора) и сърцевинна, вътрешна част. Характерно за кората е, че тя е по-тъмно оцветена, което се дължи на наличието на зрели Т-лимфоцити в нея. По-светлата сърцевина съдържа лимфобласти и големи епителни клетки с големи светли ядра.

   Характерно за сърцевината на тимуса е наличието на т.нар. Хасалеви телца, които се срещат във всяко едно делче. Изградени са от кръгово подредени епителни и ретикуларни клетки.

   След пубертета тимусът постепенно дегенерира. Размерите му и броя на лимфобластите намаляват, а се увеличава мастната съединителна тъкан.

4.1, 7 гласа

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

КатегорияФизиология