Начало Медицинска енциклопедия Анатомия Цитология Клетъчни включвания

Клетъчни включвания

Клетъчни включвания - изображение

   Клетъчните включвания представлават отлагания в цитоплазмата, които могат да са продукт на клетката или да са постъпили от външната среда. Клетъчните включвания се обединяват в няколко групи:


   Пигменти - те биват екзо- и ендогенни:
- ендогенни пигменти:
    - порфиринови пигменти, получени от - хемоглобин, миоглобин, биливердин, билирубин. При увреда на порфириновия пръстен на хемоглобина могат да се получат билирубин (с жълт цвят) или биливердин (зелен).
    - железни пигменти (хемосидерин, феритин, трансферин). Трансферинът има роля в пренасянето на желязото от екстрацелуларната към интрацелуларната среда. Феритин се среща в голямо количество в клетките на костния мозък. Хемосидеринът е съставен от агрегати на железен трихидроксид.
    - меланин - основен пигмент на кожата. Разположен е в меланоцитите, под форма на меланинови зърна.
    - липофусцин - отпадъчен пигмент, чието колчество се увеличава с възрастта. Образуването му е следствие от самоокислението на липидите.
-екзогенни пигменти - те не се произвеждат в тялото, а произлизат от околната среда. Могат да попаднат в тялото чрез вдишване, с храната и др. Често срещани са следните пигменти с екзогенен произход: багрила, каротиноиди, сажди, въглищен прах.


   Липидни капки - намират се предимно в клетките на мастната и съединителната тъкан. Играят роля на енергиен и витаминен склад или резерв за синтез на определени хормони.


   Включвания с кристалоиден характер - могат да се открият в ядрото, цитоплазмата, някои клетки на тестисите, овоцитите и други. Все още не е изяснено физиологичното им значение.


   Гликогенови гранули - характерни са предимно за чернодробните, мускулните, нервните и др. клетки. Чрез електронен микроскоп могат да се различат три вида гранули - алфа-, бета - (с характерна неправилна форма) и гама-гранули (нишковидни). Гликогеновите гранули се откриват в близост до ендоплазмения ретикулум на клетките.

2.7, 7 гласа

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

Категория