Начало Медицинска енциклопедия Анатомия Органи и системи Храносмилателна система

Храносмилателна система (Apparatus digestorius)

Храносмилателна система (Apparatus digestorius) - изображение

Процесите, благодарение, на които хранителните вещества от външната среда преминават в организма, се извършват от храносмилателната система. Тя се състои от храносмилателен канал и допълнителни жлези. Начало на храносмилателния канал е устната цепка, а край - заднопроходното отвърстие.

По своето протежение храносмилателния канал се разширява, стеснява и образува множество извивки. Храносмилателния канал се разделя на редица анатомично и функционално обособени отдели: започва с устна кухина, преминава след това в гълтач, хранопровод, стомах, тънко черво и завършва с дебело черво.

В устната кухина храната се раздробява, овлажнява и започва да се разгражда от ензимите, които се намират в слюнката. Анатомично се различават предверие и същинска устна кухина. Предверието включва устните, бузите и венецът. То представлява пространството, намиращо се навън от затворените зъбни редици.

В областта на шията се разполага гълтача. Този орган може да бъде разделен на три части: носна или горна, която е въздухоносен път; средна или устна, в която се кръстосват пътищата на дихателната и храносмилателната системи; долна или гръклянна, през която преминава само храната.

Хранопроводът провежда храната до стомаха, като прекосява гръдната кухина. Останалите органи на храносмилателната система - стомах, черва, черен дроб, задстомашна жлеза се разполагат в коремната кухина и оказват влияние за формата на туловището.

В стомаха храната се подлага на действието на стомашния сок. Там тя се задържа продължително време.
В тънкото черво се извършва резорбция на хранителните вещества, а в дебелото черво - резорбция на вода.

Устройството на стените на органите на храносмилателната система, се характеризира с наличието на три основни обвивки:

  1. лигавица (tunica mucosa), която има две постоянни съставки - lamina propria и lamina muscularis mucosae (мускулен и епителен слой);
  2. мускулна обвивка (tunica muscularis), която е съставена от снопчета гладкомускулни влакна, които образуват вътрешен (циркулярен) и външен (надлъжен) слой;
  3. външна обвивка (tunica serosa), която е различна в различните отдели на храносмилателната система.

Характерно за органите на храносмилателната система е, че са богато кръвоснабдени. Това е така, тъй като за нуждите на организма са необходими кислород и хранителни вещества, които са необходими за дейността на жлезите.

Към храносмилателната система спадат и двете големи жлези - черен дроб и панкреас.

3.5, 18 гласа

ПОДРАЗДЕЛИ НА Храносмилателна система

ЗАБОЛЯВАНИЯ НА Храносмилателна система

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС СТАТИЯТА

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

КатегорияФизиология