Начало Медицинска енциклопедия Анатомия Органи и системи Храносмилателна система Дебело черво

Дебело черво (Intestinum crassum)

Дебело черво (Intestinum crassum) - изображение

Дебелото черво, intestinum crassum, се разполага около тънкото черво и има дължина около 1.5м.

Характерни за дебелото черво са многобройните изпъкналости (haustrae colli), трите мускулни ленти (teniae colli) и мастните висулки (appendices epiploicae). От вътрешната страна червото притежава полулунни висулки (plicae semilunares). За разлика от кръговите гънки на тънкото черво, тези при дебелото черво се образуват както от лигавицата, така и от циркулярния слой мускулатура.

Лигавицата (tunica mucosa) притежава еднореден цилиндричен епител с много чашковидни слузни клетки, както и ендокринни клетки. Лигавицата съдържа многобройни слузни жлези, gll. intestinales. В lamina propria се наблюдават folliculi limphatici solitarii и добре изразена muscularis mucosae.

Tunica muscularis се състои от непрекъснат кръгов слой, докато надлъжният слой е разпределен в три ленти, известни като teniae colli: tenia libera, tenia mesocolica и tenia omentalis.

Tunica seroza покрива изцяло colon transversum и colon sigmoideum, които притежават опораци, mesocolon и са подвижни. Задната повърхност на colon ascendens и на colon descendens няма сероза, а tunica adventicia, чрез която се прикрепва за коремната стена.

Дебелото черво се състои от три части: caecum, colon и rectum. Те ще бъдат разгледани подробно в по-конкретните отдели по-долу.

3.5, 21 гласа

ПОДРАЗДЕЛИ НА Дебело черво

ЗАБОЛЯВАНИЯ НА Дебело черво

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС СТАТИЯТА

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

Категория