Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Болести на храносмилателната система Неинфекциозни ентерити и колити Други неинфекциозни гастроентерити и колити Други уточнени неинфекциозни гастроентерити и колити

Други уточнени неинфекциозни гастроентерити и колити МКБ K52.8

Други уточнени неинфекциозни гастроентерити и колити МКБ K52.8 - изображение

Други уточнени неинфекциозни гастроентерити и колити са редки, хетерогени и хронично рецидевиращи заболявания.

В групата на други уточнени неинфекциозни гастроентерити и колити са включени еозинофилният гастрит и гастроентерит.

Еозинофилен гастроентерит и колит е съвсем рядко заболяване. Вторичните подвидове могат да се разделят на системни еозинофилни заболявания т.е хипереозинофилни нарушения и други заболявания придружени с еозинофилия (цьолиакия, възпалителни заболявания на червата, васкулит). При еозинофилният гастрит, както и при грануломатозният гастрит трябва да се изключи първо системно заболяване, което предизвиква еозинофилия (алергично, паразитно, стеноза на стомаха). При съмнение за много редкия идиопатичен еозинофилен гастрит се изисква щипкова дълбока биопсия, за да се докаже, че са засегнати по-дълбоките пластове на стомашната стена.

Еозинофилният гастроентерит се характеризира с еозинофилна инфилтрация, която може да ангажира целия гастро – интестинален тракт – от хранопровода до ректума, но най-често се наблюдава в антрума на стомаха и проксималната част на тънкото черво. Други уточнени неинфекциозни гастроентерити и колити се срещат сравнително рядко – 1 случай на 10 000 пациенти, главно в млада възраст, третото десетилетие, но е наблюдаван както в детска, така и в напреднала възраст. Мъжете боледуват два пъти по-често от жените.

Етиологията (причините) на еозинофилния гастроентерит и колит не е известна. Отхвърлена е ролята на хранителни антигени, въпреки че в 20 – 50 % от болните съществуват анамнестични данни за алергични заболявания. При еозинофилните гастроентерити има нормално количество имуноглобулин секретиращи клетки в лигавицата. Възможно е голямо струпване на еозинофили в лигавицата и освобождаването на еозинофилни, главно основни протеини да е причината за увреждането на тъканите, което може да прогресира до фиброзиране.

Клинична картина на други уточнени неинфекциозни гастроентерити и колити
Заболяването се проявява главно под три форми в зависимост от локализацията на еозинофилната инфилтрация. Лигавичната форма протича с диария, прояви на малабсорбция, протеин губеща ентеропатия, анемия. При тази форма сравнително по-често се откриват данни за алергични прояви. Мускулната форма се проявява с еозинофилна инфилтрация, надебеляване и чревна непроходимост, която може да наложи хирургична интервенция. При тази форма са описвани кръвоизливи и фистули. При серозната форма се наблюдават коремна болка, перитонит, еозинофилен асцит (течност в коремната кухина) с еозинофили до 99 % от клетките и характеристика на ексудат, увеличени мезентериални лимфни възли.

Заболяването може да се прояви остро със стомашна или чревна непроходимост или да протича хронично в продължение на години с рецидивиращи коремна болка, диспептични оплаквания - гадене, повръщане, асцит. При болни с еозинофилен гастроентерит са откривани еозинофилна инфилтрация в черния дроб, жлъчните пътища, хранопровода, дебелото черво и ректума.

Диагнозата на еозинофилните гастроентерити като част от други уточнени неинфекциозни гастроентерити и колити се поставя по наличието на следните критерии: стомашно – чревни симптоми, хистологични данни за еозинофилна инфилтрация на една или повече зони в гастро – интестиналния тракт, периферна еозинофилия, рентгенологично изследване (наблюдават се ригидност и надебеляване на лигавичните гънки в антралната част на стомаха и тънкото черво) и липса на данни за паразитоза. Рентгеновото, ендоскопското и биопсичното изследване уточняват стомашни и чревни заболявания, протичащи с диария, малабсорбция, нарушена чревна проходимост. Лапароскопията и цитологичното изследване на асцитна течност спомагат за от диференциране на серозната форма на заболяването от други причини за асцит.

Диференциална диагноза най-често се прави с дигестивната алергия.

Лечение на други уточнени неинфекциозни гастроентерити и колити - еозинофилният гастроентерит
Леките форми се лекува със спазването на хранителен режим, често имат добър ефект дава елементарната диета с аминокиселини.
За клинично по-сериозно изразените заболявания с обструктивни симптоми се използват перорални кортикостероиди с по-добър ефект при лигавичната и серозната форма. При кръвоизлив, перфорации – се прилагат кръвоспиращи средства, кръвопреливане и оперативно лечение. Хирургичното лечение често се последва от рецидив на заболяването.

Прогнозата на заболяването е добра. Възможни са спонтанни ремисии, но при повечето болни протича хронично рецидивиращо.

2.4, 5 гласа

СИМПТОМИ И ПРИЗНАЦИ ПРИ Други уточнени неинфекциозни гастроентерити и колити МКБ K52.8

ВСИЧКИ

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС ЗАБОЛЯВАНЕТО

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО

ЗАБОЛЯВАНЕТО Е СВЪРЗАН КЪМ

Анатомия