Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Болести на храносмилателната система Други болести на червата Съдови болести на червата

Съдови болести на червата МКБ K55

Съдови болести на червата МКБ K55 - изображение

Съдовите болести на червата са исхемични увреждания на червата поради нарушения приток на кръв към червата. Трите основни кръвоносни съдове, които могат да се запушат са артерия целиака, горна мезентериална артерия и долна мезентериална артерия.

Причините, които могат да доведат до съдовите болести на червата атеросклероза, тромб, ембол, аневризма, спазъм и друго. В зависимост от причините нарушенията могат да се изявят остро или хронично.

Острите съдови болести са инфаркт на червата, мълниеносен исхемичен колит, исхемия на тънкото черво, мезентериален инфаркт, емболия и тромбоза на артерия и вена.
Мезентериална тромбоза (Thrombosis mesenterialis) представлява тромбоемболичното запушване на артериалната съдова мрежа или на венозния дренаж на тънкото черво в рамките на 18 часа, причинява исхемия, исхемичен колит или инфаркт на чревната стена.
Независимо какъв тип е мезентериалната тромбоза (артериална или венозна), в чревната стена се развива хеморагичен инфаркт. Първоначално отделни сегменти от тънкото черво изглеждат силно кръвонапълнени, със субсерозни или субмукозни кръвоизливи. По-късно стената става силно оточна, тъмночервена и хеморагично пропита. Червото е раздуто, с кръвенисто съдържимо или съдържа тъмна кръв.
При артериална тромбоза като част от съдови болести на червата инфарцираният участък е рязко ограничен от здравата част на чревната стена. При венозна оклузия некротичният, тъмно виолетово-черен (цианотичен) участък постепенно преминава в запазената тъкан. След около 24 часа от запушването на съда се развива серо-фибринозен или фибринозен перитонит.
Повече за остри съдови болести можете да прочетете при:

Най-честата причина за хронично запушване на чревните артерии е атеросклерозата. Атеросклерозата е една от най-честите причини за съдови болести на червата. Поради отлично развитата колатерална циркулация, тежки стенози и тромбози на една, а понякога и на две артериални артерии се толерира добре. Важна причина за хроничната интестинална исхемия водеща до мезентериален инфаркт е състоянието на интимална хиперплазия на висцералните артерии, водеща до тромбози при млади мъже и жени, които приемат контрацептиви или са тежки пушачи. Единствената постоянна находка при пациенти със симптоматична хронична интестинална исхемия е загубата на тегло. Причината, за което е, че болката си увеличава интензитета, след като пациентите се нахранят - постпрандиална болка, поради което пациентите започват да се хранят по-малко и да приемат по-малко храна. Тези хранителни навици са наречени синдрома на малките порции или страх от хранене. Макар и рядко пациентите се оплакват от диария или запек. При пациентите се наблюдават оклутни кръвоизливи.
Повече за хроничен исхемичен ентерит, колит или ентероколит причинени от мезентериална атеросклероза или съдова недостатъчност можете да прочетете при:

Ангиодисплазия са съдови болести на червата - малформация на малките съдове на червата. Това е честа причина за необяснимо стомашно-чревно кървене и анемия. Това са дегенеративни лезиите често са многобройни и включват цекум или възходящото черво, въпреки че могат да се появят и на други места. Клинично може да се изяви от оклутно кървене и мелена до масивна ректорагия. Диагнозата се поставя от фиброколоноскопия или ангиография.
Повече за ангиодисплазия на дебелото черво можете да прочетете при:

Особено внимание от съдови болести на червата трябва да се обърне на компресия на трункус целиакус. Ангиографичните находки показват, че целиачната артерия често се компресира от различни сухожилия или сраствания, които започват от диафрагмалните крачета. При тези пациенти симптомите не са прекалено силно изявени, но се демонстрира един епигастрален шум. Все пак при слабо развити колатерали към територията кръвооросявана от трункус целиакус се появяват и симптомите на интестинална исхемия и се появява постпрандиална болка и тежка загуба на тегло.
Повече за други съдови нарушения на червата можете да прочетете при:

Неуточнени съдови болести на червата са исхемичен колит, ентерит и ентероколит. Това е състояние, при което настъпва възпаление и увреждане на дебелото черво резултат от недостатъчно кръвоснабдяване. Патологичната находка, която се наблюдава, е мукозни и субмукозни кръвоизлив и оток с леки некрози и улцерации. В по-тежките случаи патологичната картина наподобява възпалителна болест на червата - могат да се видят хронични язви, крипти, абсцеи и псевдополипи. В най-тежките случаи може да се стигне и до перфорация на червата. Клиничната изява на исхемичния колит и ентерит е коремна болка, кървене от долния интестинален тракт, диария, висока температура.
Повече за исхемичен ентероколит, колит и ентерит можете да прочетете при:

3.0, 7 гласа

ВИДОВЕ Съдови болести на червата МКБ K55

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО

ЗАБОЛЯВАНЕТО Е СВЪРЗАН КЪМ

АнатомияКлинични пътеки