Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Болести на храносмилателната система Други болести на червата Съдови болести на червата Съдови болести на червата, неуточнени

Съдови болести на червата, неуточнени МКБ K55.9

Съдови болести на червата, неуточнени МКБ K55.9 - изображение

Съдовите заболявания са група заболявания, при които крайния резултат е исхемично увреждане на тънкото и дебелото черво.
В групата съдови болести на червата, неуточнени са включени следните заболявания:

  • исхемичен колит,
  • исхемичен ентерит,
  • исхемичен ентероколит.

Исхемичен колит представлява възпалителен процес на дебелото черво, предизвикан от засягане на съдовете, нарушено кръвоснабдяване, но без развитие на пълна некроза на тъканите. Същият процес може да се получи и на тънките черва и се нарича исхемичен ентерит. Възпалителен процес на тънките и дебелото черво предизвикан от исхемия е исхемичен ентероколит.

Големите разклонения на мезентериалните съдове са свободни. Засегнати са малките разклонения, най-често в левия колон – в зоните на анастомоза между двете мезентериални артерии. Исхемия (недостатъчен приток на кръв към тъканите) може да се развие след хирургично лечение на коремните органи и съдове, лъчелечение, притискане на съдовете от заболявания по съседство (карцином, дивертикулит, херния). Исхемията е резултат на намаления кръвоток или на хипоперфузия (намален приток на кръв) в чревната стена. Първо се засягат мукозата (лигавицата) и субмукозата, в които твърде рано се развива едем (оток) и хеморагия (кръвотечение). Промените в този етап са обратими. Засягането на малък сегмент с увреждане на мускулния слой също може да завърши с пълно оздравяване или фиброза (повишено разрастване на съединителна тъкан), но може да се оформи и чревна стриктура (стеснение). По-рядко промените прогресират и завършват с гангрена.

Проявите на съдови болести на червата, неуточнени са предимно при хора над 50 години с исхемична болест на сърцето, колагеноза, инсуфициенция на периферните артерии или локални заболявания на дебелото черво. Типична е болката в лявата част на корема, често съчетана с диария и ректално кървене. Може да се появи фебрилитет (повишена температура) с локализирана напрегнатост в корема в зоната на засегнатия колон. Картината наподобява остър дивертикулит. Проявите варират по сила, спонтанно отзвучават, персистират или рецидивират. Силна абдоминална болка, персистираща диария, кървене и палпираща се резистентност на коремната стена подсказват възможността за заангажиране на по-голяма част от чревната стена.

За доказване на диагнозата съдови болести на червата, неуточнени и исхемичен колит голямо значение има ендоскопията. В острия стадий чрез ректороманоскопия не се установяват изменения в правото черво. Чрез фибросигмоидо – или фиброколоскопия по лигавицата се виждат зони на хиперемия (зачервяване), редуващи се с бледи зони, повърхностни язви с размери 2 – 4 мм, точковидни кръвоизливи или субмукозни хеморагии (кръвотечения). Чревната стена е надебелена поради хеморагиите и субмукозния оток. С прогресиране на промените язвите стават продълговати, нагънати, с дължина над 3 – 4 см, но може да запазят дифузното си разположение. Рядко се развива гангрена, не по-рано от 1 седмица от началото. В хроничния стадий лигавицата изглежда нормална или гранулирана. Морфологичното изследване на лигавицата след биопсия е с ограничени възможности поради субмукозния характер на измененията. Често заболяването се съчетава със засягане и на тънкото черво, като се оформя картината на исхемичен ентероколит. Рентгенологично като типичен белег за исхемичен колит са промените, наподобяващи отпечатъци от палец по контура на засегнатото черво. Характерни рентгенови промени са също: стесняване на чревния лумен и липса на хаустрации в засегнатия сегмент. Ангиографията на артерия мезентерика инфериор рядко показва тромбоемболии. Исхемичният колит може да завърши с образуване на псевдодивертикули, които се развиват поради неравномерната фиброза на субмукозата. За диагнозата от значение са възрастта, характерните клинични прояви, ендоскопските и рентгеновите промени.

В диференциално диагностичен план на съдови болести на червата, неуточнени е необходимо изключване на: инфекциозен гастроентерит, остра дивертикулна болест, перфорация (пробиване) на кух орган с перитонеална реакция в лявата коремна кухина, остър панкреатит, остро започващо или активирано хронично възпалително заболяване на дебелото черво, левостранна бъбречна колика, разслояваща аневризма на коремната аорта, ендофитен рак в левия колон, както и с исхемичен ентерит. Исхемичният ентерит е заболяване, при което изолирано е засегнато само тънкото черво и се среща сравнително рядко.

Лечението на съдови болести на червата, неуточнени се състои в корекция на хиповолемията, лечение на основното заболяване, обезболяващи средства. Поради опасността от бактериална инфекция е оправдано включване на тотално парентерално хранене и широкоспектърни антибиотици. При тежките и прогресиращите случаи е възможно хирургично лечение.

4.3, 4 гласа

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО

ЗАБОЛЯВАНЕТО Е СВЪРЗАН КЪМ

Анатомия