Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Болести на храносмилателната система Други болести на червата Други болести на ануса и ректума Кръвоизлив от ануса и ректума

Кръвоизлив от ануса и ректума МКБ K62.5

Кръвоизлив от ануса и ректума МКБ K62.5 - изображение

Кръвоизливите от храносмилателния тракт се изявяват клинично като повръщане на кръв (хематемеза), изхождане на тъмна кръв (мелена), ректорагия (хематохезия) и под формата на окултно кървене. Кръвоизлив от ануса и ректума се отнасят към кървене от долната част на храносмилателния тракт. Кръвоизливите от долната част на гастроинтестиналния тракт се изявяват само като мелена или ректорагия без хематемеза.

Като ректорагия (хематохезия) се означава изхождането на червена кръв и коагулуми заедно с изпражненията. По правило източникът на кървене е разположен дистално от flexura lienalis. При много тежко кървене от стомаха и дуоденума или при наличие на гастро- или дуодено-колична фистула кръвоизлив от горната част на храносмилателния тракт може да се изяви като хематохезия. Примесената към изпражненията или отложената върху тях кръв, най-често под форма на ленти, се установява при хемороиди, анална фисура (цепнатина) или анален пролапс (спадане). Карциномът на дебелото черво е причина за 90 % от кръвоизливите от долната част на храносмилателния тракт. Честотата на останалите причини зависи от възрастта, като в по-млада възраст кръвоизливите се дължат на полипи и възпалителни промени на чревната лигавица. При по-възрастните най-чести други причини за кръвоизливи от дебелото черво са дивертикулите и съдовите аномалии.

Клинична картина на кръвоизлив от ануса и ректума
Основния клиничен белег е кървенето, което може да бъде във вид на мелена или ясна кръв. Според тежестта на кръвоизлива болният може да бъде в съхранено състояние или при масивен кръвоизлив да изпадне в хеморагичен шок. В зависимост от основното заболяване, довело до кървенето, болният може да съобщи за коремна болка, гадене, повръщане, запек или диарични изхождания.

Диагноза на кръвоизлив от ануса и ректума
Чрез анамнезата лекарят трябва да се ориентира за тежестта на кръвоизлива и причините за него. При ректално изхождане на ясна кръв пациентите трябва много внимателно да се разпитат дали тя е отложена върху изпражненията под форма на ленти или петнисто или е примесена с изпражненията. Интимно примесената към изпражненията кръв е най-сигурният симптом за карцином на дебелото черво. При преглед на пациентите с кръвоизлив лекарят трябва първо да се ориентира за честотата на пулса, кръвното налягане и клиничните симптоми на шок като сомнолентност (сънливост), олигурия (намалено количество на отделена урина), склонност към кома. Показатели за активен кръвоизлив са спадането на хемоглобина, увеличаването на пулсовата честота, спадането на систолното налягане и ускоряване на пулса. Понятието "тежък кръвоизлив" не е дефинирано много добре. Обикновено като тежък се определя кръвоизливът, при който са налице симптоми на шок, значително спадане на стойностите на хемоглобина и хематокрита и е наложително извършване на кръвопреливане. При преценката на тежестта на кръвоизлива трябва да се имат предвид и възрастта на болния и съпътстващите заболявания. Лабораторните изследвания ориентират за тежестта на кръвоизлива, неговите причини и прогноза.

При тежък кръвоизлив от ануса и ректума първо се тушира ректумът и се извършва ректоскопия. Ако няма диагностичен резултат, се налага сондиране и се извършва гастродуоденоскопия. Ако не се докаже източникът на кървене, болният се подготвя и се извършва колоноскопия. При неясни резултати се извършват сцинтиграфия и ангиография. Ако кръвоизливът е много тежък, болният трябва да се лапаротомира след масивно кръвопреливане, като се търси източникът на кървене визуално или с интраоперативна колоскопия.

Сега е утвърдено мнението, че ендоскопското изследване по спешност води до подобряване на диагностиката при кръвоизливите от храносмилателния тракт, без да промени съществено смъртността при кръвоизливите. Обяснението на този факт е, че въпреки подобрението на диагностиката, смъртоносните кръвоизливи от ануса и ректума настъпват обикновено при болни в напреднала възраст или при такива с тежки хронично заболявания, които не са лекувани ефективно до кръвоизлива. Ендоскопското изследване при кръвоизлив от ануса и ректума, освен пряко диагностично има и прогностично, и терапевтично значение.

Лечение на кръвоизлив от ануса и ректума
Лечението е консервативно и оперативно. Консервативната терапия се изразява в прилагане на хемостатични средства, кръвопреливане и лечебна ендоскопия с тампонада. Основният метод на лечение на масивно и остро кървене в зависимост от основното заболяване е оперативният.

3.0, 16 гласа

СИМПТОМИ И ПРИЗНАЦИ ПРИ Кръвоизлив от ануса и ректума МКБ K62.5

ЛЕЧЕНИЕ НА Кръвоизлив от ануса и ректума МКБ K62.5

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС ЗАБОЛЯВАНЕТО

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО

ЗАБОЛЯВАНЕТО Е СВЪРЗАН КЪМ

Анатомия