Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Болести на храносмилателната система Други болести на червата Паралитичен илеус и непроходимост на червата без херния Волвулус

Волвулус МКБ K56.2

Волвулус МКБ K56.2 - изображение

Волвулус представлява завъртане на част от стомашно-чревния тракт от 180° до 360° заедно с мезентериума по напречната му ос. Основен фактор за волвулус на дадена част на стомаха или червата е наличното й фиксиране в две точки, съчетано с усилена перисталтика. Съществуват следните форми на волвулус: волвулус на стомаха, волвулус на тънките черва, волвулус на илео - цекалния ъгъл и волвулус на сигмата.

Тук ще бъдат разгледани следните видове волвулус:

  • Заклещване на колона или червата;
  • Завъртане на колона или червата;
  • Сплитане на колона или червата.

Завъртането на тънкото черво става от 180° до 360°. То се среща по-често у мъже, отколкото при жените, както в средна, така и в напреднала възраст. При млади хора волвулусът на тънкото черво е рядкост. След възлообразуването на тънкото черво е една от най-тежките форми на илеус и протича с много тежка клинична картина.

Клинична картина на волвулус на тънкото черво
Волвулусът на тънкото черво може да настъпи при напълно здрави лица без наличието на подормални симптоми.
При болните се наблюдават коликообразни болки с гадене и повръщане. Много често заболяването започва след обилно нахранване, след прием на грубо - целулозна храни или след очистителни средства. След време болните изпадат в тежко шоково състояние, установява се метеоризъм, наличие на патологична перисталтика с метални шумове до липса на перисталтика при напредване на заболяването.

Волвулус на илео - цекалния ъгъл се среща рядко, тъй като цекума е добре фиксиран към латералната стена на корема. Предразполагащ фактор е дългият опорок на цекума, вродена или придобита подвижност на илео - цекалния ъгъл, новообразувания, възпалителни процеси и др. Заболяването може да се отключи след преяждане, прием на груба целулозна храна, повръщане, кашлица, вдигане на тежести, закрити травми на корема и др.

Клинична картина на волвулус на илео - цекалния ъгъл
Клиничната картина зависи от степентта на завъртане на тънкото черво. При непълно завъртане болките настъпват постепенно, имат коликообразна характер и продължителността е 5-5 дни и се локализира в илеоцеклната област. При пълна непроходимост клиничната картина е бурна с чревна пареза и перитонит. При една трета от болните се палпира еластична туморна формация в дясна долна коремна половина.

Волвулус на сигмата се получава, когато сигмовидното дебело черво е прекомерно дълго и особено когато неговият мезентериум има тясна основа. Мъжете боледуват по-често от жените и то предмно в старческа възраст. Предразполагащи фактори са приемането на голямо количество груба целулозна храна, стомашно - чревни разстройства, внезапно напрягане на коремната мускулатура. При полеките случаи на завъртане се наблюдават цианоза и лек едем на чревната стена, но към третия четвъртия ден от заболяването настъпват тежки смушения в храненето на червото. При по-тежки случаи, при които завъртането е повече от 200° настъпва венозна хиперемия и увреждане на чревната стена вследствие на притискане на съдовете към червата, което води до хеморагична трансудация в свободната коремна кухина. Към 24-ия час от началото настъпва гангрена и перитонит. При волвулус на сигмата се наблюдава най-силно раздуване на червото. Волвулусът става предимно по посока на часовниковата стрелка.

Клинична картина на волвулус на сигма
Клинично заболяването се характеризира със силни болки, които имат предимно коликообразен характер. Липсва флатуленция и дефекация, метеоризмът става водещ в клиничната картина, в много случаи затруднява дишането. Болните са в шоково състояние, до 24-тия час настъпва гангрена на чревните гънки с появата не перитонит.
Диагнозата се поставя въз основа на клиничните оплаквания и инструменталните изследвания: рентгенологично, фиброгастроскопично, иригографично.

Лечението на волвулуса е хирургично. Трябва да се извърши по спешност при острите случаи и като планова операция при хроничните форми. При наличието на некротични промени метод на избор е резекция на засегнатите участъци. При непълно завъртане на волвулус на сигмата лечението може да се извърши по консервативен път чрез сифонни клизми и поставяне на ректална тръба за декомпресия.

3.0, 3 гласа

СИМПТОМИ И ПРИЗНАЦИ ПРИ Волвулус МКБ K56.2

ВСИЧКИ

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО

ЗАБОЛЯВАНЕТО Е СВЪРЗАН КЪМ

Анатомия