Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Болести на храносмилателната система Неинфекциозни ентерити и колити Улцерозен колит Улцерозен (хроничен) проктит

Улцерозен (хроничен) проктит МКБ K51.2

Улцерозен (хроничен) проктит МКБ K51.2 - изображение

Улцерозен (хроничен) проктит е ограничено хронично идиопатично възпаление, при което се засяга лигавицата на ректума. Улцерозен (хроничен) проктит има следните характерни признаци: засяга предимно хора в млада възраст, представлява хронично рецидивиращо заболяване с неблагоприятно отражение върху социалната и икономическата активност на болните и съществува относителна терапевтична неефикасност или непредсказуема, но честа необходимост от оперативно лечение. Заболяването се среща по-често при жените. Заболяването започва в млада възраст – до 30 години, и това е първият възрастов пик. Вторият пик е при болни над 60 години, когато се прибавят исхемични изменения в ректума. Точни данни за честотата и разпространението на улцерозния проктит за България няма.

Етиология на улцерозен проктит
Причината за заболяването е неизяснена. Обсъжда се ролята на инфекциозния процес, храненето, генетични промени или имунологична предизпозиция у болните. Дълго време е обсъждана ролята на бактериалната, вирусната или микотичната инфекция като причина за проявите на болестта, каквито се развиват и след инфекция с шигели, паразити, хламидии и бактериални ендотоксини. При част от болните се установява повишен титър на антитела срещу белтъците на кравето мляко. Изключването на прясното мляко от храната може да подобри протичането на заболяването. Не са доказани специфични хромозомни аберации в периферните левкоцити, нито абнормност в кариотипа на ректалните епителни клетки. При част от болните се установяват HLA – B 27, HLA – DR или HLA – DW 22. При улцерозния колит много рядко има хипо – и агамаглобулинемия. Това не изключва ролята на имунологичните механизми, а само подсказва развитие на болестта и при отсъствие на циркулиращи хуморални фактори.

Клинична картина на улцерозен (хроничен) проктит
Заболяването започва остро, но в последствие придобива хроничен характер. Отключващи фактори могат да бъдат: психотравмата, простудни заболявания, хранителни грешки, чревна инфекция и др.

Клинично заболяването протича с проява на кървава диария. Болките не са типичните оплаквания за заболяването. Болки може да има при суперпонирана инфекция (кандидоза).

Най-честите компликации на изолираните форми на улцерозния колит - проктит са перианалните абсцеси и фистули, кървене и перфорация на червото.

Диагноза на улцерозен (хроничен) проктит
Диагнозата при първи пристъп се основава на данните от анамнезата, типичните промени в изпражненията и характерната ендоскопска находка. При повторни пристъпи диагнозата се поставя въз основа на хронично – рецидивиращия ход на болестта, но винаги трябва да се изключи суперпонирана инфекция. През последните години се правят опити за цифрово изображение на клиничната и ендоскопската активност на болестта, което в удобно за проследяване лечебния ефект и има прогностична стойност. Предлага се цифрово представяне на следните критерии, сбор, от които оформя индекса за клинична и ендоскопска активност: брой на дефекациите в седмицата, кръв в изпражненията (седмично), общото състояние на болните, болки в корема, температура, екстраинтестинални прояви и лабораторни изследвания.

Практически лечението на всички форми на улцерозен (хроничен) проктит, освен на остро настъпилите усложнения започва с консервативни средства. Поради все още неизяснената етиопатогенеза и разнообразна клинична картина не съществува общовалидно за всички случаи лечение. Голяма част от болните трябва да се хоспитализират своевременно, с което ще се избегнат неправилното лечение и част от усложненията. Сулфасалазинът е медикамент на избор при лечение на улцерозния проктит. Сулфасалазинът има изразен антивъзпалителен ефект. Допуска се, че медикаментът има лек антиалергичен и известен имуносупресивен ефект. Прилагат се и глюкокортикоиди. Показани за глюкокортикоидна терапия са фулминантните, тежките и изразените средно тежки форми на улцерозен (хроничен) проктит, болните с усложнения от автоимунен тип като ирити, артрити, кожни прояви и др. Циклоспорин А е новият препарат при лечение на заболяването. Той блокира активността на Т – лимфоцитите. Лечебният ефект е по-добър при комбинация с глюкокортикоиди. Антибиотици се прилагат в случаи с ентерален сепсис, токсичен мегаколон, активен периколит, гнойни усложнения, при подготовка на болните за оперативно лечение и др.

Прогнозата на заболяването е неблагоприятна при болни с тежки екзацербации при хроничните типове, както и при необходимост от спешно оперативно лечение.

3.3, 9 гласа

СИМПТОМИ И ПРИЗНАЦИ ПРИ Улцерозен (хроничен) проктит МКБ K51.2

ВСИЧКИ

ЛЕЧЕНИЕ НА Улцерозен (хроничен) проктит МКБ K51.2

ИЗСЛЕДВАНИЯ И ТЕСТОВЕ ПРИ Улцерозен (хроничен) проктит МКБ K51.2

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС ЗАБОЛЯВАНЕТО

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО

ЗАБОЛЯВАНЕТО Е СВЪРЗАН КЪМ

Анатомия