Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Болести на храносмилателната система Други болести на храносмилателните органи Други болести на храносмилателните органи Стомашночревен кръвоизлив, неуточнен

Стомашночревен кръвоизлив, неуточнен МКБ K92.2

Стомашночревен кръвоизлив, неуточнен МКБ K92.2 - изображение

Кръвотеченията от гастро интестиналния тракт (ГИТ) досега остават едни от най-честите тежки усложнения на заболяванията на храносмилателната система и на други органи и системи.

Стомашночревен кръвоизлив, неуточнен се разделя на две големи групи:

  • Горнодигестивни кръвотечения - обхващат 2/3 от случаите;
  • Долнодигестивни кръвотечения - обхващат 1/3 от случаите.

Най-честите причини за стомашночревен кръвоизлив, неуточнен, могат да се разделят на две основни групи:
От горната част на ГИТ - пептична язва, стомашна и дуоденална язва, възпалителни заболявания на хранопровода, ерозивни заболявания, варице на хранопровода усложнение на цироза на черен дроб и карцином;
От долната част на ГИТ - хемороиди, рак, възпалителни заболявания на червата - улцерозен колит, болест на Крон.
- Пептични язви. Кръвоизливът е често усложнение при язва на стомаха, дуоденума, при пептична язва на йеюнума, при постбулбарни, стресови и медикаментозно обусловени язви на стомаха и дуоденума. При мъжете кръвоизливите се срещат два пъти по-често и се изявяват в по-млада възраст. Кръвоизливите от пептични язви се наблюдават в по-напреднала възраст, като 50 % от тях се изявяват над 60 – годишна възраст. Най-вероятно атеросклеротичните промени на съдовата стена играят роля за тази особеност на клиничната изява.
- Ерозии и стрес язви са другата най-честа причина за стомашночревен кръвоизлив, неуточнен. Ерозиите представляват повърхностни дефекти на стомашната лигавица, които не проникват до мускулния слой на стомаха. Установяват се навсякъде в стомаха и дуоденума. Острите ерозии са бързопреходни и заздравяват бавно без цикатрикс (белег). Хроничните ерозии могат да съществуват години. Понятието хеморагичен гастрит се употребява, когато има кървене от множествени ерозии, най-често плоски. Острите стресови язви са с диаметър над 3 - 4 мм, често са множествени и се разполагат във всички части на стомаха и дуоденума. Стресовите язви се доказват при около 1 % от болните с тежки заболявания (тежки оперативни интервенции, инфекции, катастрофи, изгаряния, мозъчни увреждания).
- Мекелов дивертикул. Представлява вроден дефект в развитието на тънкото черво. Дивертикулът се установява обикновено в илеума. Може да предизвика редица усложнения като възпаление, сраствания, перфорации, улцерация и стомашночревен кръвоизлив, неуточнен. В половината от случаите с мекелов дивертикул се установява хетеротопия на стомашната лигавица. Тя става причина за улцериране (образуване на язви) и поява на кървене.
- Редки случаи на стомашночревен кръвоизлив. Карциномни метастази в тънкото черво в различни части на храносмилателния тракт могат да се изявят за първи път с кръвоизлив. Редица кръвни заболявания като левкемии, хемофилия и тромбастения (наследствена хеморагична диатеза) могат да предизвикат стомашночревен кръвоизлив.

Клинична картина на стомашночревен кръвоизлив, неуточнен
Кръвоизливите от горната част на храносмилателната система могат да се изявят клинично с хематемеза (повръщане на кръв) и мелена (изхождане на кръв). Хематемезата е симптом при кръвоизлив от горната част на храносмилателния тракт. Повърнатата кръв при хематемеза има светлочервен до тъмнокафяв цвят. Мелената е най-често симптом при кръвоизлив от горната част на храносмилателния тракт. При мелена изпражненията са черни, лъскави, редки и със специфична миризма на спарено. Изтичането на повече от 50 милилитри кръв от стомаха, дуоденума и червата е достатъчно да се появят типичните меланозни изпражнения. Продължително кървене на малки количества кръв води до желязо дефицитна анемия, в резултат на която се появяват симптоми като чувство за умора и болка в гърдите. Други симптоми могат да се появят като бледост на кожата, виене на свят, коремна болка, недостиг на въздух или често уриниране. Понякога оскъдно кървене може да протече безсимптомно.

Диагноза на стомашночревен кръвоизлив, неуточнен
При кръвоизлив от стомашночревния тракт диагностичният подход се определя най-вече от симптомите, с които се демонстрира (хематемеза, мелена, окултно кървене), от клиничната и лабораторна преценка за тежестта на кръвоизлива, както и от възможностите на лечебното заведение и личния опит на изследващите. При хематемеза, както и при мелена поради съмнението за източник на кървене в стомаха и дуоденума, преди да се извърши ендоскопия по спешност, най-добре е първо да се наложи стомашна сонда. Аспирирането на кръв или хематинни материи доказва наличието на кръвоизлив от стомаха или дуоденума. Следващата диагностична манипулация при хематемеза и мелена е извършването на гастродуоденоскопия. Ендоскопското изследване, извършено в първите 24 часа от началото на кръвоизлива, открива източника на кървене в 70 – 90 %. Ако при мелена източникът на кървене не може да бъде изяснен с гастро – или колпоскопия и състоянието на болния позволява , се извършват сцинтиграфия и ангиография. С помощта на тези техники се търсят източници на кървене от тънкото и дебелото черво. При съмнение за кървене от тънкото черво като последен диагностичен метод трябва да се извърши и рентгеново изследване с двоен контраст.

Лечение на стомашночревен кръвоизлив, неуточнен
Лечението първоначално се фокусира върху реанимацията, започва се с обемно заместване, използват се интравенозни течности или кръвопреливане. Кръвопреливане обикновено се прави при хемоглобин 70 - 80 g/L. Основното лечение зависи от конкретната причини и заболяването довело до кървене. След поставената диагноза се лекува основното заболяване.

3.9, 8 гласа

СИМПТОМИ И ПРИЗНАЦИ ПРИ Стомашночревен кръвоизлив, неуточнен МКБ K92.2

ВСИЧКИ

ЛЕЧЕНИЕ НА Стомашночревен кръвоизлив, неуточнен МКБ K92.2

ВСИЧКИ

ИЗСЛЕДВАНИЯ И ТЕСТОВЕ ПРИ Стомашночревен кръвоизлив, неуточнен МКБ K92.2

ВСИЧКИ

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС ЗАБОЛЯВАНЕТО

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО

ЗАБОЛЯВАНЕТО Е СВЪРЗАН КЪМ

Анатомия