Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Болести на храносмилателната система Други болести на храносмилателните органи Други болести на храносмилателните органи

Други болести на храносмилателните органи МКБ K92

Други болести на храносмилателните органи МКБ K92 - изображение

Други болести на храносмилателните органи включва: хематемеза, мелена, стомашночревен кръвоизлив, неуточнен, както и други уточнени и неуточнени заболявания на храносмилателните органи.

Хематемезата и мелената представляват кръвоизливи от храносмилателния тракт. Те са сериозни, застрашаващи живота усложнения и се наблюдават при редица заболявания на хранопровода, стомаха и червата. Най-важните симптоми при кръвоизлив от храносмилателния тракт са повръщане на кръв и мелена.

Хематемеза (haematemesis) е симптом, който се включва към други болести на храносмилателните органи. Повръщането на кръв се предизвиква от патологични процеси, разположени от началото на хранопровода до края на дуоденума, по-точно източника на кървене се намира над lig. Treitzi. Най-честата причина за кървене са стомашна и дуоденална язва и по-рядко гастрити, гастроентерити, синдром на Mallory-Weiss, други възпалителни и ерозивни заболявания на хранопровода и стомаха. Хематемеза е признак на остро кръвотечение. Когато кървенето е от скоро и е обилно, болните повръщат ясна кръв. При по-продължителен контакт със солната киселина от стомаха, настъпва хемолиза и повръщане на хема в тъмнокафяв хематин. В тези случаи болните повръщат тъмнокафяво оцветено стомашно съдържимо. Повръщането на ясна кръв трябва да се отдиференцира от хемоптое, което е признак на сърдечни и белодробни заболявания. Кръвта при хемоптое е пенеста, яркочервена,алкална и продължително време остава непроменена. Тежестта и причината за кръвоизлива не могат да се установят от количеството и вида на повърнатата кръв.
Повече за хематемеза можете да прочетете при:

Мелена (melaena) е друг симптом от групата други болести на храносмилателните органи. Като мелена се означава изхождането на черни, лъскави, неоформени изпражнения със специфична миризма. Източникът на кървенето може да е разположен по целия храносмилателен тракт, но най-често е проксимално от fl. hepatica на дебелото черво. И при мелената най-честата причина е стомашна или дуоденална язва. Други причини водещи до черни изхождания са туморни процеси на хранопровода, стомаха и тънките черва, дивертикули, варице на хранопровода, гастрит са по-редки причини. Мелена се установява, когато кръвта престои повече от 8 часа в червата. Когато кръвоизливът е по-тежък и кръвта престоява по-късо време в червата (самата кръв действа лаксативно), цветът на изпражненията е тъмновинено червен, изхожданията са чести, изпражненията са течни и в значителен обем. При много тежки кръвоизливи болните изхождат кръв, даже когато източникът на кървене е високо в храносмилателния тракт. Не всички кръвоизливи от горната част на храносмилателния тракт причиняват хематемеза. Поради това при мелена трябва да се мисли за всички възможни източници на кървене.
Повече за мелена можете да прочетете при:

Кръвоизливи от стомаха и дуоденума са много често при други болести на храносмилателните органи, наблюдават се като усложнение на язвената болест. Усложнения при язвена болест се наблюдават в 20-25 % от болните. Клинически, кървенето се изявява с хематемеза или мелена. Клиничната симптоматика се определя от големината на кръвозагубата. Спадане на артериалното налягане под 100 мм Hg, ускоряване на сърдечната дейност над 100 удари/мин и спадането на хематокрита, говорят за голям кръвоизлив. Терапевтичните и реанимационни мероприятия започват преди хоспитализацията и продължават в болничното заведение.
Ректорагия (rectorrhagia) - изхождането на ясна кръв след дефекация или независимо от нея. Най-често тя се дължи на патологични процеси в сигмата, ректума или ануса. Понеже при една трета от кръвоизливите от стомаха и дуоденума болните също изхождат ясна кръв и коагулуми, не е възможно определянето на мястото на кървене само по цвета на изпражненията.
Окултни кръвоизливи са кръвоизливите под 50 милилитра, дължащи се на патологични процеси, които не са разположени в дисталния колон, не променят вида на изпражненията. Те могат да се докажат химично.
Диагнозата на кръвоизливите не представлява трудност. Решаващ момент е доказването на източника на кървене, което има значение за по-нататъшното терапевтично поведение. Фиброгастродуоденоскопията е най-добрият и най-бърз метод за откриване на източника на кървене и оценка на тежестта на кръвоизлива. Наред с това дава възможност за провеждане на ендоскопска хемостаза (аргон-плазма коагулация, инжектиране на склерозиращи медикаменти, прилагане на лазер).
Повече за неуточнен стомашночревен кръвоизлив можете да прочетете при:

Към други болести на храносмилателните органи могат да се включат заболявания причинени от химио и лъчетерапия. Тя причинява ерозивни и възпалителни лезии на лигавицата на стомашночревния тракт и се нарича мукозит. Той може да засегне всяка част от стомашночревната лигавица, и най-често лигавицата на устната кухина. Болните се оплакват от коремен дискомфорт, болка в корема, чувствителна лигавица на устната кухина, променен вкус в устата, гадене, понякога повръщане и диарични изхождания.
Повече други уточнени болести на храносмилателната система можете да прочетете при:

Неуточнени са тези други болести на храносмилателните органи, при които има нетипична и нехарактерна клинична картина, от която не може да се постави точна диагноза. Болните съобщават за симптоми като болка и подуване на корема, дискомфорт, гадене, повръщане, киселини, диария или запек кръв в повърнатото или изхожданията, мелена или хематемеза. Тези симптоми могат да бъдат изявени заедно или поотделно и в различни периоди. В тези случаи се налага да се направят набор от изследвания за уточняване на основното заболяване. Диагнозата се поставя от анамнезата на болния, клиничната картина, физикалното изследване, ехографско изследване, ендоскопско изследване, компютърна томография и ядрено-магнитен резонанс. Понякога при сериозно кървене от ГИТ може да се наложи спешна лапаротомия и оперативно лечение.
Повече за неуточнени заболявания можете да прочетете при:

3.0, 9 гласа

ВИДОВЕ Други болести на храносмилателните органи МКБ K92

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО

ЗАБОЛЯВАНЕТО Е СВЪРЗАН КЪМ

АнатомияКлинични пътеки