Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Новообразувания Новообразувания in situ Карцином in situ на други и неуточнени храносмилателни органи

Карцином in situ на други и неуточнени храносмилателни органи МКБ D01

Карцином in situ на други  и неуточнени храносмилателни органи МКБ D01 - изображение

Към МКБ D01 Карцином in situ на други и неуточнени храносмилателни органи спадат предраковите промени (карциноми in situ) на различни части от храносмилателната система.

Карциномите in situ представляват ранна форма на рак. Името на тези предракови форми идва от латинския термин "in situ", означаващ "на място", тоест карциномите "на място" се отнасят за неконтролиран растеж на клетки, които остават в първоначалното си местоположение и няма навлизане на ракови клетки в заобикалящите тъкани. В някои случаи е възможно тези предракови изменения да се трансформират в инвазивно, метастазиращо злокачествено заболяване и затова обикновено се отстраняват хирургически, ако е възможно.

Диагнозата на карциномите in situ може да се направи само под микроскоп, като важна особеност е липсата на инвазията на злокачествени клетки през базална мембрана на засегнатата епителна тъкан.

Предраковите изменения, включени в МКБ D01 Карцином in situ на други и неуточнени храносмилателни органи, са:

  1. панкреасна интраепителна неоплазия (pancreatic intraepithelial neoplasia — PanIN);
  2. муцинозно-кистична неоплазма (mucinous cystic neoplasm — MCN);
  3. интрадуктална папиларно-муцинозна неоплазма (intraductal papillary mucinous neoplasm — IPMN);
3.8, 8 гласа

ВИДОВЕ Карцином in situ на други и неуточнени храносмилателни органи МКБ D01

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО

ЗАБОЛЯВАНЕТО Е СВЪРЗАН КЪМ

Анатомия