Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Новообразувания Новообразувания in situ

Новообразувания in situ МКБ D00-D09

Новообразувания in situ МКБ D00-D09 - изображение

В това МКБ D00-D09 Новообразувания in situ са посочени особеностите на преките предшественици на злокачествените заболявания.

Карциномите in situ (CIS), означавани още и като новообразувания in situ, се разглеждат като последователни морфологични изменения между дисплазия (анормален растеж или развитие на клетки, тъкани или органи) и инвазивен (раковите клетки разрушават базалната мембрана и навлизат в околните тъкани) рак.

Съществуват противоречия за това дали карциномите in situ спадат към злокачествените образувания. Някои автори разглеждат интраепителния карцином (карциномът ин ситу) като неинвазивна форма на рак, т.е. има доказателства за реални злокачествени изменения, но липсва инвазия в съседни структури, а според други представлява преканцерозен (предраков) процес.

Дисплазията е най-ранната форма на предраковите лезии, като патолозите могат да я идентифицират чрез ПАП-тест (цитонамазка) или чрез биопсия.
Дисплазията може да бъде нискостепенна или високостепенна, като последната в повечето случаи се използва и като синоним на карцином in situ, тъй като между тях в повечето случаи се наблюдават незначителни хистологични разлики.
Рискът нискостепенната дисплазия да се трансформира до високостепенна, а след това и до инвазивен рак, е нисък.
Високостепенната дисплазия представлява състояние, което е по-близо до злокачествена трансформация.

При карцином in situ анормалните клетки се развиват на обичайното (оригиналното) си място, откъдето идва и името на тези образувания — от латински "in situ", което означава "на (собственото) място".

При карцинома "на място" се наблюдава трансформация (преобразуване) на неопластична лезия до състояние, при което не се наблюдава узряване на клетките, като тази особеност се наблюдава при раковите заболявания.
При това положение клетките са загубили характерните си тъканни характеристики и са се превърнали в примитивна клетъчна форма, която нараства бързо и е налице анормална регулация на тъканния вид.
Въпреки това, тази форма на рак остава локализирана, като не е преминала през базалната мембрана към тъканите, разположени под повърхността.
Така например карциномът in situ на кожата, означаван и като болест на Боуен (Bowen), представлява натрупване на диспластични епидермални клетки само в епидермиса, без да е налице проникване по-дълбоко разположените дермални структури.

Карцином in situ представлява най-тежката форма на епителна дисплазия, като при него се наблюдават структурни аномалии, засягащи цялата или почти цялата дебелина на епитела, придружени от ясно изразена цитологична атипия.
Най-често измененията (лезиите) при новообразуванията in situ са плоски (при кожата, маточната шийка и др.) или следват съществуващата архитектура (структура) на органа (напр. бял дроб). Изключенията включват карциномите in situ на дебелото черво (новообразуванията се развиват от полипи), пикочния мехур (преинвазивен папиларен карцином) или на гърдата (дуктален карцином in situ или лобуларен карцином in situ).

Много от тези форми на CIS имат висока вероятност за прогресия за рак, поради което може да се препоръча отстраняване, въпреки че прогресията на карцинома in situ е силно променлива и не всеки такъв неинвазивен карцином се трансформира в инвазивен рак.

Понеже карциномът in situ не притежава характеристиките на инвазивните злокачествени заболявания, а пък метастази не е възможно да възникнат без да е налице инфилтрация (проникване) на туморни клетки в околната съединителна тъкан и последващото им навлизане в кръвоносните и лимфните съдове, това е и причината при тази форма на карцином да не е възможно метастазирането.

В TNM класификацията (T — описва големината на тумора и дали е налице инвазия в съседните тъкани; N — показва дали ракът е засегнал по-близки или по-далечни лимфни възли; М — дава информация дали има далечни метастази) карциномът in situ се означава като TisN0M0 (Стадий 0).

От изключително значение е ранното откриване на заболяването. Различните данни показват, че диагностиката на карциномите в ранен етап от тяхното развитие дава възможности за по-агресивна терапия, подобрява общия процент на преживяемост и подобрява качеството на живот в сравнение с карцином, който е диагностициран в по-късен етап.

Категориите, включени в МКБ D00-D09 Новообразувания in situ, са както следва:

3.7, 10 гласа

ВИДОВЕ Новообразувания in situ МКБ D00-D09

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО

ЗАБОЛЯВАНЕТО Е СВЪРЗАН КЪМ

Клинични пътеки