Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Новообразувания Новообразувания in situ Карцином in situ на средното ухо и дихателната система

Карцином in situ на средното ухо и дихателната система МКБ D02

Карцином in situ на средното ухо  и дихателната система МКБ D02 - изображение

В това МКБ D02 Карцином in situ на средното ухо и дихателната система са посочени раковите, но неинвазивни изменения (карциноми in situ) на средното ухо, както и на структурите, участващи в дишането — ларинкс, трахея, бронхи, бял дроб, носни кухини.

Карциномите in situ (CIS) се означават също така и като новообразувания in situ и представляват последователните морфологични изменения на епитела от дисплазия (анормален растеж или развитие на органи, тъкани или клетки) до инвазивен (ракови клетки разрушават базалната мембрана и навлизат (инвазират) в околните тъкани) рак.

В литературата са налице противоречия за това дали карциномите ин ситу спадат към малигнените (злокачествените) образувания.
Според една група автори интраепителните карциноми (карциномите in situ) представляват неинвазивна форма на карцином, т.е. налице са доказателства за реални злокачествени промени, но не може да се установи инвазия в съседните структури.
Други автори определят новообразуванията in situ като преканцерозен (предраков) процес.

Името на тези премалигнени (предракови) лезии идва от латински: "in situ" означава "на място", т.е. карциномите "на място" се охарактеризират с неконтролиран растеж на клетки, които обаче остават на първоначалното си местоположение и по този начин липсва навлизане на ракови клетки в околните тъкани.
В някои случаи обаче има опасност тези неинвазивни лезии да се трансформират в инвазивно, метастазиращо злокачествено заболяване, поради което ранното им отстраняване е от изключителна важност, ако е възможно.

Диагнозата при карциномите in situ се поставя само под микроскоп, като характерна особеност е липсващата инвазията на злокачествено изменени клетки през базална мембрана на засегнатата епителна тъкан.

Неоплазмите in situ, които са включени в МКБ D02 Карцином in situ на средното ухо и дихателната система, са:

3.7, 3 гласа

ВИДОВЕ Карцином in situ на средното ухо и дихателната система МКБ D02

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО

ЗАБОЛЯВАНЕТО Е СВЪРЗАН КЪМ

Анатомия