Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Новообразувания Новообразувания in situ Карцином in situ на други и неуточнени храносмилателни органи Карцином in situ на храносмилателен орган, неуточнен

Карцином in situ на храносмилателен орган, неуточнен МКБ D01.9

Карцином in situ на храносмилателен орган, неуточнен МКБ D01.9 - изображение

Към МКБ D01.9 Карцином in situ на храносмилателен орган, неуточнен спадат предраковите състояния (карциноми in situ) на всички останали храносмилателни органи, които не са упоменати в МКБ D01 Карцином in situ на други и неуточнени храносмилателни органи.

Такъв орган е и слезката (далак). Далакът е функционално сложен орган, заемащ левия горен квадрант на коремната кухина. Той е интраперитонеално разположен, с тегло 70-100 грама при възрастни. Част е от лимфната система, а освен това филтрира кръвта и помага на тялото да се бори с инфекциите.

Слезката е най-добре васкуларизирания (кръвоснабден) орган в тялото, като през нея дневно преминава приблизително 350 литра кръв, поради което нараняването на слезката представлява потенциално животозастрашаваща ситуация.

Повечето ракови заболявания на далака не започват в него, а тези, които го правят, са почти винаги лимфоми.

Туморите на слезката се срещат рядко, в сравнение с другите паренхимни органи.
Злокачествените тумори на този орган се разделят на няколко категории: лимфопролиферативни (Неходжкинов лимфом); миелопролиферативни; първични (нелимфоидни) неоплазми на слезката (ангиосарком, фибросарком, лейомиосарком, плазмоцитом, злокачествен фиброзен хистиоцитом, както и васкуларни (съдови) тумори — хемангиосарком и лимфангиосарком); метастатични лезии.
При лимфопролиферативните и миелопролиферативните изменения слезката рядко се засяга първично — тя най-често се въвлича вторично.

Според информация от Центровете за контрол и превенция на заболяванията (CDC), през периода 1997-2010 в САЩ е имало 2,130 смъртни случаи, при които като причина е посочено МКБ D01.9 Карцином in situ на храносмилателен орган, неуточнен

4.3, 4 гласа

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО

ЗАБОЛЯВАНЕТО Е СВЪРЗАН КЪМ

Анатомия