Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Болести на храносмилателната система Други болести на червата Други болести на червата Полип на колона

Полип на колона МКБ K63.5

Полип на колона МКБ K63.5 - изображение

Доброкачествените новообразувания на колона се срещат рядко. По строеж те могат да бъдат: липоми, фиброми, миоми, миксоми, тератоми, дермоиди, ангиоми, папиломи и се различават само микроскопски. Практически най-важното и най-честото епително образуване на колона е полипът. Полипите на колона се образуват от лигавицата на дебелото черво. Някои автори свързват полипите с карциномите на колона (около 60 % от карциномите на колона се свързват със злокачествено израждане на полипите). Полипите на колона са обикновено малки по размери - от грахово зърно до череша. Не дават никакви оплаквания, освен понякога кървене. Наблюдават се най-често в 50-годишна възраст. Смята се, че при тези болни полипите са били налице още от младини с наличие на дифузна полипоза. Счита се също, че това заболяване е понякога фамилно и води по-късно (към 50-годишна възраст) към развитието на карцином.

Здравите клетки растат и се делят по контролиран начин. Мутации в някои гени могат да предизвикат, неконтролируемо делене на клетките, което води до нерегулиран растеж и образуване на полип.
Фактори, които могат да допринесат за образуване на полип на дебелото черво включват:
- Възраст - повечето хора с полип на колона са над 50 годишна възраст;
- Възпалителни чревни заболявания като улцерозен колит и болест на Крон;
- Фамилна обремененост - повечето болни с полипи имат друг член в семейството със същото заболяване. При някои кора тази връзка не е наследствена;
- Тютюнопушене и консумация на алкохол;
- Затлъстяване и липса на движение;
- Диабет тип 2, който не е добре контролиран.

Полипите на колона могат да се разделят според хистологичния им строеж на:
- Аденоматозни полипи;
- Хиперпластични полипи;
- Хамартомни полипи;
- Възпалителни полипи.

Хиперпластичните полипи са вторият най-често срещан тип дебелочревни полипи след аденоматозните. Те имат нисък потенциал за раково израждане, освен ако те са разположени в колон асценденс и има назъбен външен вид. По-голям потенциал за малигнизациия имат и редки генетични синдроми, при които има множество хиперпластични полипи.

Възпалителните полипи са честа съпътстваща находка към улцерозен колит и болест на Крон. Въпреки че самите полипи не са сериозна заплаха, като част от тези заболявания те увеличават риска от малигнизация.

Аденоматозните полипи на дебелото черво не се разглеждат тук повече за тях можете да прочете при:

Клинична картина на полип на колона
Деветдесет и пет процента от полипите на дебелото черво не причиняват симптоми и се откриват случайно при колоноскопия. Когато се появата симптоми или признаци те включват:

  • Ректално кървене;
  • Промяна в цвета на изхожданията - може да се появата червени ивици в изпражненията или черни изхождания;
  • Запек или диария, които продължават повече от седмица;
  • Абдоминална болка, гадене и повръщане;
  • Желязо дефицитна анемия, може да има при оклутно (невидимо) кървене продължително време.

Диагноза на полип на колона
Иригографията е по-стар метод за откриване на полипи на колона. Колоноскопията е най-чувствителен метод за диагностициране на полипите. По време на изследването полипът може да бъде отстранен и да се вземе биопсия за хистологично изследван.

Лечение на полип на колона
Лечението се състои в радикално отстраняване на полипа ендоскопски.

2.9, 7 гласа

СИМПТОМИ И ПРИЗНАЦИ ПРИ Полип на колона МКБ K63.5

ВСИЧКИ

ЛЕЧЕНИЕ НА Полип на колона МКБ K63.5

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО

ЗАБОЛЯВАНЕТО Е СВЪРЗАН КЪМ

Анатомия