Начало Медицинска енциклопедия Лечения Преднизон Медикаментозно лечение

Преднизон

Преднизон - изображение

Налични са групи лекарства, които са с толкова широко приложение, че практически могат да се приложат при всяко второ заболяване в определен етап от неговото развитие.

Тези лекарства действат системно, предизвиквайки реакции на ниво цял организъм, борейки се ефективно с процесите на възпаление, алергии и други, които разстройват финия баланс на организма. Тези лекарства са от групата на кортикостероидите, като един от първите представители и използван изключително широко и днес в клиничната практика, е преднизон.

Преднизон е пример за лекарство с мултифункционално значение, като намира приложение в комплексното лечение на заболявания с многостранна етиология, като например алергични, възпалителни, автоимунни, неопластични и други.

Може да се прилага във всички възрасти и в някои случаи се явява като животоспасяващ агент, който в съчетание с подходящи, адекватни комплексни мерки възвръща нормалния баланс в човешкия организъм.

Тази широка ефективност и приложение си имат своята цена и тя се нарича нежелани реакции. За съжаление колкото е ефективен този медикамент, толкова и висок риск крие от изява на различни по тежест и давност странични ефекти и лекарствени взаимодействия.

Лекарството е налично във всеки спешен кабинет, тъй като е безценен помощник при остра алергична реакция и навременната намеса минимизира риска от системни увреждания.

Какви тайни крие преднизон? Кога се прилага и какви рискове крие лечението с този представител на кортикостероидите?

Какво представлява преднизон и кога се прилага?

Какво представлява преднизон?

По същество преднизон представлява синтетичен глюкокортикоид с противовъзпалително и имуномодулиращо действие. След закрепване по повърхностните рецептори на клетките, той навлиза в тях, достига и навлиза в ядрото, където се свързва и активира специфични ядрени рецептори. Това води до промяна в генната експресия и инхибиране на продукцията на проинфламаторни цитокини. Този агент намалява броя на циркулиращите лимфоцити, индуцира клетъчната диференциация и стимулира апоптозата в популацията на чувствителните туморни клетки.

Принадлежи към голямото семейство на кортикостероидите и като такъв се отличава с изключително добри противоалергични, противовъзпалителни и имуносупресивни свойства, което го прави особено подходящ в комплексното лечение на редица заболявания с разнообразна етиология.

Неговите ефекти са бързи и с висока активност, като е необходим изключително кратък срок (в зависимост от причината и болестното увреждане този срок може да варира в широки граници от няколко часа до няколко седмици) за постигане на желаните ефекти.

Изключително важно е стриктно следване препоръките на лекуващия лекар по отношение на приема, дозовия режим и особеностите в терапията с преднизон, тъй като самоволната и самоцелната промяна в дневната доза, честотата на приложение или приема на други медикаменти, успоредно с преднизон, които не са съгласувани с лекуващия лекар крие сериозни рискове от развитие на различни по тежест нежелани ефекти.

Така например при внезапно спиране на приема на преднизон може да се наблюдава така наречения синдром на отнемане и rebound ефект, който се изявява с обостряне на първоначалните симптоми, за лечението на които е предназначен препаратът.

Приемът на по-високи от препоръчителните дози крие риск от токсични прояви, а приемът на по-ниски дози може да не доведе до желания ефект.

Като цяло се препоръчва прием на най-ниската ефективна доза, която се определя индивидуално при всеки отделен пациент в зависимост от основното заболяване, индивидуалните особености, придружаващи заболявания и други. Инициалната (стартова, начална) доза може да варира в широки граници в зависимост от болестната причина, като при отделните състояния варира между 5 и 60 милиграма. При липса на желания ефект началната доза постепенно и плавно се повишава с по няколко милиграма през няколко дни.

Преднизон е наличен за употреба в различни лекарствени форми (за локално, перорално и парентерално приложение), но най-често се открива под формата на таблетки в различна дозировка. Много от таблетките имат срединна делителна линия с цел осигуряване на точната доза при отделните пациенти и при необходимост разделяне на таблетката на две.

При деца дозата се изчислява и на база телесно тегло, като терапията се контролира стриктно от лекуващия лекар и се осъществяват необходимите корекции за нейното оптимизиране.

 Безопасно лечение с преднизон

При кои заболявания се прилага лечение с преднизон?

Преднизон намира приложение в комплексната терапия на изключително широк кръг от заболявания с различна етиология.

Преднизон може да се приложи в различните стадии при отделните заболявания, като обикновено се прилага при необходимост от потискане на имунната система и постигане на добър имуносупресивен ефект (например при автоимунни и неопластични заболявания), за облекчаване прояви на възпаление (при заболявания с възпалителна етиология), както и за овладяване и туширане на алергичните процеси, задействани в резултат от различни дразнители (при алергични заболявания с различна етиология).

Приложим е при заболявания, засягащи както целия организъм (с генерализирано протичане), така и изолирани увреждания (засягащи отделни органи или системи).

Намира широко приложение в онкологията, обикновено в комбинация с различни противотуморни лекарства за лечение на различни по вид и с различна локализация неоплазми.

В неврологията се използва широко при различни по вид увреждания, засягащи отделните структури на главния или гръбначния мозък, неврлагии, неврити и други, като например миастения гравис, гърч и спазъм, парализа на Bell, увреждане на лицевия нерв и много други. Прилага се също при различни по вид и със силна тежест главоболие, както и кластърно главоболие.

В хематологията преднизон се прилага при различни автоимунни и неопластични заболявания, увреждащи хемопоезата, като например множествен миелом, грануломатоза на Wegener, идиопатична тромбоцитопенична пурпура, придобита хемолитична анемия, хроничен лимфаденит и други.

В дерматологията се използва в комплексното лечение при дерматит, псориазис, екземи, саркоидоза, тежки форми на себорея и други.

В офталмологията се прилага при различни по вид и тежест увреждания на структурите на окото, както и нервите, свързани със зрението (при оптичен неврит, възпаления и язви, засягащи очите).

Преднизон се използва изключително широко и за лечение на редица ревматологични заболявания, като например ревматоиден артрит, серопозитивен ревматоиден артрит, ревматизъм със засягане на сърцето, ревматична полимиалгия и други.

В гастроентерологията употребата на преднизон също е сравнително добре застъпена, като се назначава в комплексната терапия при различни възпалителни и автоимунни заболявания, както и при неоплазми. Прилага се широко при улцерозен колит и болест на Crohn, полипи на колона, полип на стомаха и дванадесетопръстника, автоимунен хепатит и други.

Преднизон намира приложение в комплексното лечение при редица заболявания и увреждания със системен характер, включително при тежки бъбречни и чернодробни увреждания, сърдечно-съдови усложнения, метаболитни и ендокринни заболявания и много други.

Вашият лекар след обстоен преглед, разпит и назначаване на съответните изследвания ще прецени нуждата от прием на преднизон, дозовия режим и продължителността на лечебния курс.

 Нежелани ефекти при лечение с преднизон

Какви нежелани ефекти крие лечението с преднизон? Противопоказания и предпазни мерки при лечение с преднизон

Подобно на всяка медикаментозна терапия и лечението с преднизон крие своите рискове, някои от които са изключително сериозни.

Най-общо нежеланите реакции, вследствие употребата на кортикостероида се подразделят на леки и тежки, допълнително подразделяйки се на краткосрочни (проявяват се в хода на терапията) и дългосрочни (изявяват се известно време след приключване на лечението).

Към считаните за относително леки странични ефекти се включват появата на акне, обрив по кожата, раздразнителност, главоболие, повишение на апетита, повишено чувство на жажда, чести позиви за уриниране, диария, крампи по крайниците, в някои случаи и гадене и повръщане, повишена чувствителност на зъбите и други.

Към тежките, сериозни странични ефекти в резултат от лечението с преднизон се включват например значително наддаване на телесното тегло (така нареченото затлъстяване от централен тип, при което се наблюдава свръхнатрупване на мазнини в областта на корема), липодистрофия, понижен имунитет, в резултат от което пациентите са изключително податливи на банални инфекции и опортюнистични такива, мускулна атрофия, язвена болест (при налична такава е налице сериозен риск от кървене), влошаване на зрението, катаракта, глаукома, остеопоротични изменения по костите, остеонекроза, патологични фрактури и други.

Списъкът с възможните странични реакции в резултат от кортикостероидната терапия е изключително дълъг като се наблюдават разнообразни прояви при отделните пациенти.

Възможни са само леки до умерени признаци като стомашен дискомфорт, главоболие, киселини, промени в апетита, но са възможни и сериозни прояви, засягащи когнитивния статус и психичното състояние (възможно е при продължителна терапия развитие на психоза, депресия, натрапливи мисли, промени в настроението), задръжка на течности, промени по кожата, гърчове, влошаване на инсулиновата чувствителност с развитие на диабет и други.

Важна особеност е, че лечението с преднизон може значително да влоши протичането на някои подлежащи, придружаващи заболявания, поради което преди стартирането на терапията е необходимо изключително подробно снемане на анамнезата на пациента и изясняване на здравословния му статус.

Кортикостероидната терапия може да влоши протичането на сърдечни увреждания, артериална хипертония, сърдечна недостатъчност, заболявания, засягащи щитовидната жлеза, бъбречни и чернодробни увреждания, подлежащи заболявания на стомашно-чревния тракт като например язва, дивертикулит и други.

Необходимо е внимателно премисляне на необходимостта от лечение с кортикостероиди при наличие на подлежащи психични заболявания, увреждания на очите, нарушения на хемопоезата и коагулацията, анамнеза за гърчове, захарен диабет, прекарани наскоро инфекции (туберкулоза, херпесни инфекции, микози), начеващи остеопоротични изменения по костите (наблюдавани с напредването на възрастта).

Поради изразения имуносупресивен ефект на преднизон се препоръчва спазване на стриктна хигиена, избягване на контакти с болни хора, както и отлагане на предстоящи имунизации (поради понижения имунитет ваксините не се толерират добре от организма и могат да доведат до развитие на съответното заболяване, особено що се касае до живите ваксини).

Приемът на алкохол, наркотични средства и забранени субстанции е противопоказан поради изразен риск от токсични реакции.

По време на бременност и в периода на лактация преднизон се назначава само под медицински контрол при доказана полза от препарата (изчислява се отношението риск/полза).

Противопоказания и предпазни мерки при лечение с преднизон

За намаляване на рисковете от изява на различни по тежест странични ефекти се препоръчва внимателна употреба с други агенти, тъй като едновременният прием на преднизон с определени лекарства може да доведе до нежелани лекарствени взаимодействия.

Така например едновременното приложение с мифепристон може да влоши ефективността на преднизон. Едновременната употреба на преднизон и бупропион (антидепресант) може да провокира гърчове, а с халоперидол и дигоксин се описва висок риск от ритъмни нарушения.

Като цяло при необходимост от прием на няколко медикамента едновременно, включително прендизон, е необходим изключително внимателен подход.

Препоръчва се да се избягват комбинации и със следните лекарства и лекарствени групи:

Винаги се консултирайте с вашия лекар при нужда от прием на допълнителни лекарства. За безопасно лечение с преднизон е необходима съвместна колаборация между отделните медицински специалисти, както и добра комуникация между лекар и пациент.

 

По текста работи: д-р Лилия Пашова-Стоянова

Още по темата:

3.5, 4 гласа

ЗАБОЛЯВАНИЯ, ПРИ КОИТО СЕ ПРИЛАГА ЛЕЧЕНИЕТО Преднизон

ВСИЧКИ

БИБЛИОГРАФИЯ

https://www.webmd.com/drugs/2/drug-6007-9383/prednisone-oral/prednisone-oral/details
https://en.wikipedia.org/wiki/Prednisone
https://www.healthline.com/health/prednisone-oral-tablet
https://www.verywellhealth.com/prednisone-10-things-you-should-know-190239
https://www.drugs.com/prednisone.html
https://www.everydayhealth.com/drugs/prednisone
https://www.medicinenet.com/prednisone/article.htm
https://www.rxlist.com/prednisone-drug.htm

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС СТАТИЯТА

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

КатегорияЗдравни проблемиЛеченияБотаникаХранене при...Здравни съветиНовиниЛюбопитноИсторияСпортИзследванияПсихологияПатологияАлт. медицинаВидеоИнтервютаОрганизацииКлинични пътекиНаучни публикацииЛайфстайлНормативни актовеСнимкиСпециалистиФизиологияТестовеАнкетиМикробиологияЗаболявания (МКБ)