Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Болести на храносмилателната система Болести на черния дроб Други възпалителни болести на черния дроб Автоимунен хепатит

Автоимунен хепатит МКБ K75.4

Автоимунен хепатит МКБ K75.4 - изображение

Автоимунен хепатит е възпалително заболяване на черния дроб, което настъпва в резултат на имунна реакция насочена срещу нормалните протеини в чернодробните клетки.
Чернодробното увреждане, което настъпва в резултат на имунния процес при автоимунен хепатит се дължи на това, че в резултат на срив в регулацията на имунна система, протеините в черния дроб се разпознават от имунните клетки като чужди антигени. В резултат на отключената имунна реакция в черния дроб настъпва некроза на чернодробните клетки. В резултат на това срещу непознатите за организма протеини в черния дроб се образуват антитела, които циркулират в кръвта. Предполага се, че има генетични фактори, които могат да го отключат.

Според наличието на антитела се различават три типа автоимунен хепатит. Обозначават се като тип 1, 2 и 3.
Тип I е положителен на ANA и SMA (антинуклеарни и антигладкомускулни антитела - това е класическият тип, среща се в 80% от случаите.
Тип II положителен на анти-LKM1, анти-LKM2 или анти-LKM3 (чернодробно - бъбречни микрозоми);
Тип III е положителен на анти-SLA, анти-LP (чернодробно - специфичния антиген.

Етиопатогенеза на автоимунен хепатит
Етиологията (причините) на автоимунния хепатит е все още не доуточнена. Съществуват мнения, че като провокиращи фактори могат да бъдат вирусът на Епщайн - Бар, прекаран хепатит А или Б или ХИВ инфекция.
Възникването на заболяването е улеснено от генетични фактори. Т - хелперните клетки губят толерантността към автоантигени върху мембраната на чернодробните клетки. След стимулирането им те освобождават различни лимфокини, които поддържат пролиферацията на лимфоцитит.
Патоморфологично се изявява с висока активност (piecemeal и bridging некрози) и фиброза. Едновременно с активното възпаление в половината от случаите се установява и цироза.

Клинична картина на автоимунен хепатит
Въпреки че заболяването има силна женска предиспозиция, мъжете също са изложени на риск. Може да се прояви с признаци на хронично чернодробно заболяване или остър хепатит. Понякога много трудно може да се различи от острия вирусен хепатит. Наблюдава се жълтеница. При някои болни, заболяването може да стартира неспецифично безапетитие, гадене, отпадналост, анорексия, загуба на тегло, тежест в горната част на корема, потъмняване на урината, сърбеж, жълтеница, артралгии. При жените може да протече с менструални нарушения.
Понякога автоимунния хепатит може да протече безсимптомно и да се изяви с фаталните симптоми - кървене от вариците на хранопровода, асцит (течност в коремната кухина) и др. Характерни системни симптоми за автоимунния хепатит са: висока температура, кожни обриви, уголемени лимфни възли, артрит, васкулит, анемия, плеврален излив, гломерулонефрит, тромбози.

Диагноза на автоимунен хепатит
Диагнозата автоимунен хепатит се основава на хронично - рецидивиращото протичане на заболяването и на имунологични изследвания на типични имунологични маркери, нивото на IgG е високо и се откриват специфичните антитела. При необходимост от уточняване на диагнозата се взема чернодробна биопсия за хистологично изследване.

Автоимунният хепатит трябва да се разграничава от други видове хепатит - остър и медикаментозен хепатит.

Лечение на автоимунен хепатит
Основното лечение е на базата на потискане на имунната система чрез глюкокортикостероиди. Използва се Преднизолон. Ако терапията с кортикостероиди не дава резултат се използва медикамента Азатиоприн. Рецидив настъпва в 50% от случаите, което изисква провеждане на нов лечебен курс. При развили чернодробна цироза с прояви на декомпенсация - асцит, отоци по цялото тяло, разстройство на съзнанието, трябва да се извърши чернодробна трансплантация.

3.1, 7 гласа

СИМПТОМИ И ПРИЗНАЦИ ПРИ Автоимунен хепатит МКБ K75.4

ВСИЧКИ

ЛЕЧЕНИЕ НА Автоимунен хепатит МКБ K75.4

ИЗСЛЕДВАНИЯ И ТЕСТОВЕ ПРИ Автоимунен хепатит МКБ K75.4

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС ЗАБОЛЯВАНЕТО

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО

ЗАБОЛЯВАНЕТО Е СВЪРЗАН КЪМ

Анатомия