Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Болести на храносмилателната система Болести на черния дроб Други възпалителни болести на черния дроб

Други възпалителни болести на черния дроб МКБ K75

Други възпалителни болести на черния дроб МКБ K75 - изображение

Черният дроб е жизненоважен орган, който има централно място в обмяната на веществата, в синтезата на белтъци и други молекули, представлява депо на някои витамини и желязо, разгражда хормони, лекарства, отровни вещества. Други възпалителни болести на черния дроб могат да причинят увреждания на черния дроб и да се нарушат тези чернодробни функции.

Основните чернодробни функции са следните:
- Обменна функция – черният дроб участва в обмяната на трите вида вещества – въглехидрати, белтъци, липиди;
- Храносмилателна функция – черният дроб участва в смилането и резорбцията на липидите чрез секрецията на жлъчни соли и фосфолипиди;
- Терморегулаторна функция – при опасност от охлаждане на тялото, в черния дроб се ускоряват процесите на разграждане и образуваната топлина допринася за запазване на телесната температура;
- Резервоарна функция – черният дроб е кръвно депо. Тази функция е съществена при намалена помпена функция на дясната камера;
- Екскреторна и детоксична функция – редица лекарства, токсични вещества и хормони метаболизират в чернодробните клетки, превръщайки се в неактивни форми с по-добра водна разтворимост, което улеснява екскрецията им чрез бъбреците.

В групата на други възпалителни болести на черния дроб спада абсцеса на черния дроб. Абсцесът представлява ограничено гнойно разпадане на чернодробния паренхим. Според причините за възникване чернодробните абсцеси се разделят на: бактериални, протозойни и абсцеси причинени от чревни паразити. Типичната клинична картина обикновено се замъглява от основното страдание и прилаганото антибиотично лечение. Характерна е септична симптоматика с ремитираща или континуираща температурна крива, болки или тежест в чернодробната област, но те може и да липсват. Диагнозата се поставя въз основа на анамнезата, лабораторните изследвания, рентгеновото изследване, сцинтиграфия на черния дроб и селективната артериография. Терапията има за цел излекуване на първичното огнище, борба с инфекциозно - токсичните процеси чрез инфузии с глюкоза, витамини, кръвопреливане и високи дози антибиотици.
Повече за абсцес на черния дроб можете да прочетете при:

Флебити на вена порте са други възпалителни болести на черния дроб. Представлява възпаление на стената на вена порте и се нарича още пилефлебит. Много често възпалителния процес се придружава с образуване на тромби (съсиреци) и това състояние се нарича тромбофлебит. Най-често е усложнение на дивертикулит и по-рядко на панкреатит, холецистит или перитонит. Най-често се причинява от Bacteroides fragilis, а също може да се причини и от Escherichia coli, Clostridium species, Streptococcus species, Pneumococcus, Klebsiella, Proteus mirabilis и др. Заболяването протича с висока температура, болки в корема, увеличени на черния дроб, асцит (течност в коремната кухина) и жълтеница. Заболяването може да се усложни с откъсване на част от съсирека и да попадне в други органи и да причинявайки усложнения от страна на засегнатия орган.
Повече за пилефлебит можете да прочетете при:

Други възпалителни болести на черния дроб са неспецифичните реактивени хепатити. Те са вторични заболявания, усложнения или прояви на друго основно заболяване като, стомашна и дуоденална язва, пострезекционен и дъмпинг синдром, рак на стомаха, панкреатит, болести на жлъчен мехур. Среща се при болни със СЛЕ, ревматоиден артрит, дерматомиозит, склеродермия, болест на Сюгрен и др. Обикновено протичат безсимптомно или със симптоми на основното заболяване. При част от болните се изявяват с нехарактерна симптоматика отпадналост, уморяване, слабост, неразположение, загуба на апетит, отслабване на тегло. Диагнозата се поставя хистологично.
Повече за реактивен хепатит можете да прочетете при:

Грануломатозени хепатити са други възпалителни болести на черния дроб. Представлява форма на хроничен хепатит, която се характеризира с образуване на огнища от клетъчни инфилтрати – грануломи. Грануломите се състоят от плазматични клетки, макрофаги и лимфоцити, които са трансформирани в многоядрени гигантски клетки. Тези грануломи обикновено не причиняват големи поражения и протичат безсимптомно. Грануломатозния хепатит може да протече с общо неразположение, умора, болка или коремен дискомфорт и много рядко жълтеница. Ултразвуковото изследване, при което се открива нехомогенен увеличен черен дроб с локални лезии насочва за диагноза на заболяването, която се потвърждава само хистологично.
Повече за грануломатозен хепатит можете да прочетете при:

Други възпалителни болести на черния дроб са автоимунните хепатити. Автоимунният хепатит е възпалително чернодробно заболяване, което възниква в резултат на самоподдържаща се имунологична реакция, която е насочена срещу нормалните мембранни протеини на чернодробните клетки. Заболяването се провокира от вирусни заболявания. Според вида на антителата, които се откриват при заболяването се различават три типа автоимунен хепатит. Заболяването протича с рецидивираща жълтеница, някои болни се оплакват от гадене, повръщане, безапетитие, отслабване и други общи симптоми. При кръвните изследвания се открива хиперимуноглобулинемия и хипергамаглобулинемия повишава се нивото на серумните аминотрансферази и се откриват характерните антитела за типа автоимунен хепатит. Основен терапевтичен подход е имуносупресивната терапия с помощта на глюкокортикостероиди (преднизолон), самостоятелно или в комбинация с азатиоприн. При не повлияване от комбиниранацията с преднизолон и азатиоприн може да се приложи лечение с циклоспорин.
Повече за автоимунен хепатит можете да прочетете при:

Стеатозните хепатити са други възпалителни болести на черния дроб. Неалкохолният стеатозен хепатит е междина фаза на увреждане на черния дроб, между неалкохолна стеатоза и развитието на цироза. Той се характеризира с експресия на цитокини, на фона на развитие стеатоза и поддържане на възпалителна реакция, която може да доведе до фиброза. Не много рядко, ако възпалителната реакция персистира продължително, фиброзата може да прогресира до цироза. Неалкохолният стеатозен хепатит протича, както и всички възпалителни болести в черния дроб протичат с неспецифични оплаквания като отпадналост, слабост, умора, безапетитие, гадене, коремен дискомфорт, жълтеница, сърбеж и др. За това от важно значение за диагнозата е хистологичното изследване, което, поради това че е инвазивно изследване се прави рядко.
Повече за други уточнени възпалителни болести и стеатозен хепатит можете да прочетете при:

Освен тези заболявания в тази група на други възпалителни болести на черния дроб са включени и неуточнени възпалителни заболявания на черния дроб. Неуточнени възпалителни заболявания са тези, при които има клинични, анамнестични и лабораторни данни за чернодробно заболяване, но при първоначалния преглед не може да се установи точния причинител на възпалителния процес. От анамнезата и клиничната картина може да се уточни времето на клиничната изява, дали симптомите са започнали остро или хронично. За диагностициране и уточняване на заболяването е необходимо да се направят набор от лабораторни и инструментални изследвания.
Повече за неуточнени възпалителни заболявания можете да прочетете при:

2.5, 4 гласа

ВИДОВЕ Други възпалителни болести на черния дроб МКБ K75

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС ЗАБОЛЯВАНЕТО

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО

ЗАБОЛЯВАНЕТО Е СВЪРЗАН КЪМ

АнатомияКлинични пътеки